Backup av sidor och innehåll

Backup avser att kunna ta tillbaka en sida eller ett innehåll som raderats.

Backup av sidor

Behöver du återta en fullständigt raderad sida, använder du IG:s Papperskorg.

Backup av innehåll

Du kan medvetet skaffa dig en backup-möjlighet långt innan hela sidan är klar genom att publicera sidans artiklar så fort du skapat dem. Så länge inte sidan där artikeln ska visas är publicerad, kan ingen obehörig komma åt artikeln!

Genom att komplettera Spara med att publicera innehåll får du en backup av din artikel.

Om du raderat en artikel av misstag kan WPA återfå den via Papperskorgen.