Flytta, kopiera eller ta bort innehåll

Innehåll:

Flytta innehåll

Du kan flytta innehåll inom och mellan dina webbplatser, utan att sidorna där innehållet ligger behöver uppdateras.

Flyttning av innehåll (artiklar, nyheter, bilder, mappar) fungerar på samma sätt som sidflytt i Struktur. Flytt av innehåll kan ske med kommandot Flytta, alternativt genom att dra och släppa i innehållsträdet. Läs mer på sidan om kommandon i Infoglue.

Kopiera innehåll

Du kan kopiera innehåll inom och mellan dina webbplatser.

Gör så här:

  1. Markera det objekt du vill kopiera
  2. Välj kommandot Kopiera under fliken Innehåll
  3. I dialogen som öppnas anger du placering av kopian och väljer Kopiera
  4. Ett statusfönster öppnas
  5. När kopieringen är klar, byt eventuellt namn på kopian

I dialogen för att kopiera innehåll ges du möjlighet att via rulllisten ange annan webbplats att placera kopian i.

Observera att det kopierade innehållet inte visas på någon sida förrän du valt in det någonstans.

Ta bort innehåll

Ibland vill man radera ett innehåll helt. Eller så vill man bara sluta visa det på en sida.

Radera ett innehåll helt

Om du vill ta bort ett innehåll gör du så här:

  1. Gå till fliken Innehåll och markera objektet i Innehålls-trädet
  2. Om innehållet är publicerat måste det först avpubliceras. Det görs via kommandofältets Avpublicera senaste versionen (ligger under kommandot Avpublicera alla versioner)
  3. När avpubliceringen är klar, klicka på kommandot Radera
  4. Om innehållet ligger inbundet på någon sida får du en varning om det vid radering. Kontrollera vilka sidor det är innan du klickar på knappen Genomför borttag. Vill du avbryta, klicka på Stäng i dialogens övre högra hörn.
  5. Nu är objektet raderat och ligger i papperskorgen

Ta bort ett innehåll från en komponent

Som alternativ till att helt radera ett innehåll kan du byta innehåll i en komponent. Klicka då på Skapa eller Välj i komponenten.

Återta raderat innehåll

Se funktionen Papperskorg.