Flytta, kopiera eller ta bort sida

Innehåll:

Flytta sida

Du kan flytta sidor inom och mellan dina webbplatser utan att interna länkar behöver ändras. Men tänk på att adressen förändras!

Flyttning kan ske genom att använda kommandon eller genom att dra strukturträdet. Om du flyttar en publicerad sida möts besökare till den gamla adressen av informationen att sidan är flyttad samt en länk till nya adressen.

Observera: att flytta enbart för att byta ordning på länkar i navigeringsmenyn
(= sortera) sker genom att använda trädmenyns kommandon Flytta upp respektive Flytta ned, eller genom att dra och släppa.

Du kan även flytta innehåll på samma sätt

Flytta med kommando i kommandoraden

 1. Markera den sida du vill flytta.
 2. Välj kommandot Flytta.
 3. Markera i dialogen som öppnas till vilken annan sida (mottagarsidan) den markerade sidan ska flyttas.

Den flyttade sidan är nu undersida till mottagarsidan. Du kan behöva använda Tvinga uppdatering för att t ex menylänkar till sidan ska leda rätt.

Flytta genom att dra i strukturträdet

Flytta sida genom att draDra önskad sidikon i strukturträdet och släpp på mottagarsidans ikon för att göra sidan till en undersida. För att ange en specifik placering, dra sidan till önskad plats och släpp när du ser en tjock svart linje. Vänta på omladdning av strukturträdet.

När du är klar kan du kan behöva använda Tvinga uppdatering för att t ex menylänkar till sidan ska leda rätt.

Du kan också använda dra-och-släppmöjligheten i trädet för att sortera sidor, dvs ändra ordning i navigeringsmenyn.

Flytta flera sidor inom webbplatsen

Om massflyttning önskas, kan du använda underkommandot till Flytta: Flytta flera.

 1. Ange vad som ska flyttas genom att markera en sida
 2. Klicka på knappen Lägg till
 3. Upprepa för alla sidor du vill flytta
 4. När du är klar, klicka på Fortsätt
 5. Ange destination

När du är klar kan du behöva använda Tvinga uppdatering för att t ex menylänkar till sidan ska leda rätt.

Om du önskar flytta till annan webbplats: se Flytta till annan webbplats nedan.

Flytta sidor till annan webbplats

Det går bra att flytta både sidor och innehåll till en annan webbplats. Innehållet flyttas  samtidigt som sidorna. Redan publicerade sidor får annan webbadress.

Tvinga uppdatering av publicerade, flyttade sidor

Ibland tar det tid för våra servrar att inse att en sida bytt adress efter flytt. Den publicerade sidversionen eller menyn kan ibland behålla sidans gamla adress.

Om sidan inte hittas på sin nya adress efter flytt, eller om menyn länkar till gamla adressen, gör så här:

 1. Markera sidan i strukturträdet
 2. Välj Tvinga uppdatering under Publicera

Kontrollera att den publicerade versionen har bytt adress.

Kopiera sida

Du kan kopiera sidor både inom och mellan dina webbplatser. Kopiering sker genom att använda kommandot Kopiera.

Kopiera sidor inom webbplatsen

 1. Markera den sida du vill kopiera.
 2. Välj kommandot Kopiera.
 3. Dialogen som öppnas ger dig möjlighet att välja ut flera sidor att kopiera via Lägg till.
 4. Vill du bara kopiera en sida välj Fortsätt, eller välj fler sidor att kopiera innan du går vidare
 5. Ange var du vill placera kopian.
 6. Spara och stäng
 7. Byt eventuellt namn på sidan (Sidans länknamn i Egenskaper)

Att tänka på när du kopierar sidor inom en webbplats

När du kopierat sidor som har innehåll inom samma webb kommer din kopia att referera till samma innehåll, dvs. både originalsidan och din kopia visar upp samma artiklar, bilder, etc. Detta betyder att om du ändrar t ex texten i en artikel på den ena av sidorna, ändras även texten på den andra sidan. Vill du inte att sidorna ska dela på samma innehåll kan du lösa det på två sätt:

 1. Skapa nytt innehåll från din kopierade sida
 2. Kopiera originalsidans innehåll och välj in det till sidan

Kopiera sidor till annan webbplats

I dialogen för att kopiera sidor ges du möjlighet att via rulllisten ange annan webbplats att placera kopian i.

När du kopierar sidor från annan webb till din kopieras också det innehåll som är inbundet till sidan. Innehållen är då helt separata och påverkar därmed inte varandra. Innehållens mappstruktur följer med till nya webbplatsen, så du kan behöva flytta innehållet efteråt så det ligger i rätt mapp enligt den webbplatsens sortering av innehåll.

Ta bort sida

Ibland kan man behöva ta bort en eller flera sidor. Ett alternativ till att ta bort är att dölja/osynliggöra sidor genom att inte längre visa dess länk i menyn.

Ta bort en sida från webbplatsen

Om en sida ska tas bort från webbplatsen, men du vill ha kvar sidan i Infoglue, avpublicerar du sidan (kommandofältets knapp Avpublicera alla versioner). Kontrollera först om sidan har undersidor som du vill ska fortsätta vara åtkomliga, i så fall måste du först flytta eller kopiera dem (se ovan).

Radera en sida helt

Om du vill radera en sida, kontrollera först om den har undersidor som du vill behålla (då måste du först flytta dem). Gör sedan så här:

 1. Gå till Struktur och markera sidan
 2. Om sidan är publicerad: avpublicera alla versioner via kommandofältets Avpublicera alla versioner
 3. När avpubliceringen är klar, klicka på kommandot Radera
 4. Ibland får du som svar av systemet att det finns referenser till sidan som du håller på att radera. Det kan till exempel vara en länk i en artikel, eller en komponent som refererar till sidan. Kontrollera vilka sidor och/eller innehåll det är innan du klickar på knappen Genomför borttag. Vill du ta bort referenserna innan du raderar sidan, klicka på varje sida/innehåll som listas och ta bort referenser från sidan eller innehållet. Listas sidor eller innehåll i andra webbplatser än din(a), kontakta sidansvarige eller den som senast uppdaterade innehållet! (Vill du avbryta, klicka på Stäng i dialogens övre högra hörn.)
 5. Nu är sidan raderad och ligger i papperskorgen.

Observera: innehåll som låg på sidan raderas inte, utan ligger kvar på sin plats i Innehåll.

Gömma sidor i stället för att ta bort

Som alternativ till att helt ta bort en sida, kan du gömma den i navigeringen.

Återta raderade sidor

Se funktionen Papperskorg.