Hitta ett innehåll, en bild eller ett dokument

Innehåll:

Undrar du var det som visas på en sida är lagrat?

Hitta ett innehåll

Via en artikels Egenskaper kan du ta reda på var den är sparad.

 1. Gå till sidan med innehållet
 2. Klicka på kugghjulet i innehållets övre högra hörn (WP2) eller högerklicka på innehållet och välj Egenskaper från menyn
 3. Peka på innehållslänken i dialogrutan och notera vad som står på etiketten
 4. Byt till innehållsfliken och klicka dig fram till den sökväg som visades i förra steget
Artikeldialogen som visar lagringstället för artikeln.
Via egenskapsdialogen kan du spåra artikeln!

Hitta en bild- eller dokumentfil

Filer (det vill säga bilder eller dokument) som lagras i Innehåll ligger oftast i de artiklar där de används, och är då lätta att hitta. Men om bilden eller dokumentet används i flera artiklar, eller om man bara har en webbadress till ett dokument att gå på, är det lite klurigare att spåra originalets lagringsplats.

(Filer kan också lagras utanför IG-servern och då gäller naturligtvis inte nedanstående instruktioner.)

Spåra bildfiler

Gör så här för att ta reda på vilka fler ställen en lagrad bild visas, eller var en visad bild egentligen är lagrad.

 1. Öppna artikeln och kontrollera i fliken Filer om filen finns där:
  Fliken filer som är öppnad och visar tre filer
  En bildfil i artikeln, som dessutom visas i två olika innehåll
 2. Här ser du att bildfilen har en 2:a. Det betyder att bilden visas i två innehåll. För att ta reda på i vilket annat innehåll bilden visas, gör så här:
 3. Klicka på fliken Referenser och läs av:

Referensfliken visar var bilden vsias andra gången.
Referensfliken avslöjar var bilden visas och vem som är ansvarig

Spåra bild som inte lagrats i visningsartikeln

Om bildfilen inte finns under  Filer i artikeln:

 1. Gå till fliken Textinnehåll, markera bilden och klicka bildknappen.
 2. Klicka sedan knappen Välj från InfoGlue. Under rubriken visas originalplatsen för bilden.

Spåra dokumentfil

En dokument fil (såsom en pdf) kan bara spåras via sökfunktionen. Den är dock inte öppen för andra än supporten, så vill du hitta en dokumentfils lagringsplats får du kontakta supporten.

Få reda på ägaren till originalbild eller originaldokument

(OBS: Sök är f.n. avstängt så nedanstående fungerar inte, annat än för supporten!)

Om du dessutom vill få reda på vem som ansvarar för originalbilden eller -dokumentet, måste du gå via filens id:

 1. Öppna bildens/bilagans egenskaper igen, kopiera id-numret:
  Bilagans id-nummer
   
 2. Gå till Sök, välj Avancerat och bocka för Sök bara på ID. Resultat:
 3. Klicka länken under Found entity och kontrollera vem som senast ändrade innehållet. Om du får fler träffar så kontrollera den som är »Content«.

Observera att ovanstående enbart gäller om du har behörighet till sidan!