Komponenter i Infoglue

För att kunna visa ett innehåll på en sida krävs en komponent.

Komponenten binder in ett innehåll som endera ligger i Infoglue, eller som hämtas från en extern datakälla. Ett innehåll som ligger i Infoglue kan antingen skapas direkt från komponenten eller väljas in från en webbplats befintliga innehåll. De flesta komponenter kan döljas i ett språk men visas i ett annat.

Läs om hur du hanterar komponenter (lägga till, flytta, byta, ta bort, visa egenskaper) och hur struktur och Innehåll binds samman med hjälp av komponenter.

Alla WP2-komponenter finns samlade på webbplatsen WP2-stöd. Det finns också en demowebb där du hittar tips på hur du ska använda komponenterna för att bäst strukturera ditt innehåll.

Lista på Infoglues komponenter

Här listas alla nuvarande komponenter. En del komponenter kan bara WPA välja in, andra bara supporten. Det anges i förekommande fall i komponentens beskrivning.

Observera! Flera komponenter har snarlika eller samma namn som dess innehållstyp. Här gäller det att inte blanda ihop vad som är vad. Läs mer om innehållstyperna.

Komponent WP1 WP2 Innehållstyp(er) Extern datakälla
Artikel: Article Ja Ja* Article, Image, ImagePuff, List, Miniartikel -
Bild: Image Ja Nej Image -
Bildspel: Slideshow Ja Nej Image -
Bild- och videopresenterare: Image Video Slider Nej Ja Image, Movie -
Blank Ja Nej - -
Enhetsvisning: Unit Key Staff Information Ja Ja - AKKA
Filmklipp: Mediaplayer Mini Ja Nej - Filserver
Formulär Ja Ja Formulär -
Iframe Ja Ja - Youtube, Medfarm Play, Google, etc
Kalendarium: Ja¤ Ja - Kalendariesystemet
Kurs- och programlista: Courses and Programs Ja Ja - Studentportalen
Lediga jobb: Positions Nej Ja - Jobbdatabasen

Navigeringsmeny:

Ja Ja - -
Nyheter: Ja Ja News -
Nyhetsbanken: Ja Ja - Nyhetsbanken
Personallistor: Ja Ja AKKA
Publikationer: Ja Ja - DiVA
Puffar: Nej Ja CallToActionPuff, ImagePuff, News Kalendariesystemet, DiVA, Nyhetsbanken, RSS-flöde
Redirect Nej Ja - -
RSS: RSS Reader Ja Ja - RSS-flöde
Sidhuvud och Sidfot: Header och Footer Ja Ja Article -
Toppmeny: Menu - Top Ja Nej
(men finns i Custom Sites)
- -
Utbildningskatalogen: Nej Ja - Selma

* Med en handfull olika artikelstilar
¤ Alla komponenter som heter något med "Puff" finns endast för WP2.