Artikelkomponenten (WP1 och WP2)

Innehåll:

Artikelkomponenten används för alla typer av texter, utom nyheter och kalendariehändelser.

På denna sida kan du läsa om hur du ställer in artikelkomponenten. Andra sidor beskriver hur du skriver artikeltext med hjälp av artikelformuläretverktygsfältet och vilken html-kod som är tillåten i en artikels Källa.

I alla sidmallar medföljer en artikelkomponent.

  • Komponentnamn: Article
  • Placering: i alla slot-ar utom Menu slot

Artikelkomponenten kan visas i ett språk och döljas i ett annat, om du så önskar.

Artikelstilar i WP2

I WP2 finns en handfull olika artikelstilar, som förutom text kan ha ett eget "sidoinnehåll" (sk side content). 

Visa ett innehåll i  en artikelkomponent

Artikelkomponenten binder in det artikelinnehåll du skapar eller väljer, via länkarna Skapa eller Välj i komponenten. Själva artikelinnehållet ligger lagrat i Innehåll, men exponeras med hjälp av artikelkomponenten.

Samma artikelinnehåll kan visas på flera sidor. Du åstadkommer detta genom att i en artikelkomponent klicka på Välj.

En artikels egenskaper

Egenskapsdialogen för Article
Egenskapsdialogen för artikel.

Infoglues egenskapsdialoger kan inte anpassas specifikt för WP1 och WP2, därför finns alla valmöjligheter representerade i dialogen men är ordnade så att de som gäller för bägge finns överst, därefter de som enbar gäller WP1, osv.

Generella egenskaper

Dessa egenskaper gäller både WP1 och WP2.

Article
Visar vilket artikel som är inbunden. Genom att peka på namnet kan du se var i Innehåll den är lagrad.

ShowTableOfContents/Innehållsförteckning
Om du väljer detta alternativ fångas dina rubriker upp och visas som interna länkar till dessa strax under huvudrubriken. Se detta som ytterligare en anledning att skapa korrekta rubriker i en korrekt hierarktisk ordning. För WP2 kan man använda innehållsförteckningen för artikelstilen Simple och Indented text. Standard är No.

Innehållsförteckningen till den här sidan är framtagen via Show table of contents.

Hide in this language
Komponenten kan döljas per språk (se nedan).

WP1-egenskaper

ShowRelated/Visa relaterade sidor
Om du angivit relaterade sidor eller innehåll i artikelformuläret, visas dessa länkar uppe till höger inom slot 2, om designen är 3-kolumners, annars till höger om slot 2. Standardvärde i dialogen är No. 

ShowExtrasBox/Skriv ut, dela och tipsa
Med detta val aktiverat, visas boxen med Skriv ut samt Dela/Tipsa. Standard är Yes. 

Den så kallade extrasboxen med skriv ut, facebook etc
Extrasbox

I responsiv design visas alltid boxen underst i slot 2, det vill säga den går inte att välja bort.

Background color
Du kan välja bakgrundsfärg till din artikel. Standard är White. Observera att du inte har möjlighet att ge rubriker eller övrig text avvikande färg! Background color är endast tänkt för artiklar i smala kolumner.

Bakgrundsfärg går ej att välja i responsiv design.

WP2-egenskaper

Style (Artikelstil)
Väljs när en artikel skapas och kan ändras i efterhand, antingen via länken Byt stil uppe till höger där artikeln visas på en sida, eller via artikelns Egenskaper. Artikelstilen Simple används för längre texter och motsvarar artikeln i WP1. För övriga artikelstilar, se exempel från WP2-stöd-sidorna.

Skapa artikel dialogruta


Side content
En del artikelstilar (såsom Image Puff, Image to the right, Grey with list) har side content som sparas som eget innehåll. Där laddar du upp antingen en bild (Image eller Image Puff), medarbetarinformation (Puff - employee) eller en lista (List).

OBS: Ladda upp side content i fliken Text och länken Bifoga ny fil. Använd inte uppladdningsknappen under Filer då det buggar f.n. (2016-02)

Flera artiklar på samma sida

Du kan lägga flera artikelkomponenter efter varandra. Huvudrubriken ändras automatiskt från h1 till h2. Observera dock att h2- och h3-rubrikerna inte "skalas ned"!

Dölja komponenten i ett språk

När komponenten väljs in visas den i samtliga språk. Om du inte vill använda den i alla språk så:

  1. Växla till språkversionen som inte ska ha komponenten
  2. Öppna egenskaperna via kugghjulet i övre högra hörnet
  3. Välj Yes i Hide in this language

OBS! Kontrollera alltid sidan/-orna där du vill att artikeln ska synas efter att du ändrat denna inställning, ibland måste man gå in och spara om inställningen Hide in this language: No.