Bildkomponenten (WP1)

Innehåll:

Normalt exponerar man bilder i textsammanhang (artikel eller nyhet). Men om du ska visa bild utan text, kan du använda Image-komponenten.

Observera att Image-komponenten endast används i WP1 (icke responsiv design). I WP2 finns Puff Image.

  • Komponentnamn: Image
  • Placering: i alla slot-ar utom Menu slot

Image-komponenten i komponentlistan
Bildkomponenten i komponentlistan.

Observera att Image-komponenten enbart kan visa upp bild, ingen text. Om du vill skriva text till bilden, ska du lägga bilden i en artikel!

Koppla bild till komponenten

När du valt Image-komponenten, så öppnas egenskapsdialogen. Här kan du koppla bilden, eller så stänga Properties och välja länken Välj bild eller länken Skapa ny bild (vilket egentligen betyder skapa en bildbehållare ladda upp bild till den).

Egenskapsdialogen ser ut så här:

Egenskaper för Image
Egenskaper för Image.

  • Image: bind in befintlig image-behållare i Innehåll (Undefined) eller ladda upp ny bild (via Ny-ikonen till vänster om frågetecknet) till en behållare i Innehåll samtidigt som den binds in
  • LinkedPage: om bilden ska bli länk: till vilken intern sida ska länken leda
  • URL: till vilken extern sida ska bilden länka
  • LinkTitle: den text som visas om man pekar på bildlänken
  • NewWindow: om målet ska öppna i samma eller nytt fönster

Språkspecifika bilder

Om du vill visa upp en bild i ett språk och en annan bild i ett annat, kan du för närvarande inte använda Image-komponenten. Använd i stället artikelkomponenten.

Bildens alternativtext

Du anger bildens alternativtext i image-behållarens formulär. Där finns fältet Alternativtext. Formuläret når du endera när du väljer Skapa bild, eller via Redigera-länken under redan exponerad bild.

Publicera bilder

Du publicerar sidan där du lagt image-kompenten. Då följer också bilden med. OBS: kontrollera alltid att bilden publicerats på önskat sätt. Om inte, kontrollera i Innehåll och publicera image-behållaren därifrån.

Image-komponenten när du har en bildbank

Om du lagrar alla bilder i en bildbehållare som utgör din bildbank, kan du naturligtvis binda en bild därifrån till din image-komponent. Men: då kan du inte ge bilden en egen alternativtext, vilket krävs för att uppfylla kravet på tillgänglighet!

Däremot kan du visa upp en specifik bild lagrad i en bildbehållare där det finns andra bilder, i en artikel. Här skrivs alttexten in i själva visningen av bilden (Bildegenskaper).

Läs mer om bilder

Bildhantering är en komplex historia. IG skiljer – som alltid – på exponering av bilder och på lagring av desamma. Du kan lagra bilder i en image-behållare på motsvarande sätt som du lagrar artiklar i en artikelbehållare.

På sidan om bilder och filer l har vi samlat rätt mycket information om bilder, oavsett hur de lagras eller exponeras.

Nedan ser du en bild uppladdad och visad med hjälp av image-komponenten: