Bildspelskomponenten (WP1)

Innehåll:

Du kan visa bildspel med två eller flera bilder involverade. Maximalt en bildspel per sida.

  • Komponentnamn: Slideshow
  • Placering: I alla slot-ar utom Menu slot

Dialogen egenskaper för bildspel

Egenskaper för bildspel

Skapa och visa bildspel

  1. Se till att först ha iordningställt de bilder som ska ingå i bildspelet. Bredden får inte överstiga spaltbredden (se Bild- och kolumnbredder). Den största bilden i spelet kommer att ange bildspelsytan för övriga bilder. Om de inte är lika stora svärtas resterande yta.
  2. Ladda upp varje bild till Innehåll i varsin Image-behållare (skapa gärna en mapp för detta: Bildspelsbilder). OBS om du inte kan välja Image som innehållstyp, be Supporten hjälpa dig.
    Fyll i behållarens fält för Alt-text så att varje bild i bildspelet får en egen alternativtext.
  3. Gå till sidan som ska binda in spelet. Lägg till Slideshow. Klicka länken Undefined vid Images i egenskapsdialogen för bildspelet och addera de bildbehållare som ska ingå i spelet. Skriv en bildspelsrubrik. Ange visningstid för varje i millisekunder (7000 = 7 sek). Ange om bildtexten ska synas permanent eller inte
  4. Nu förstoras dialogen och du kan både länka bilden (URL) och ange en bildtext (Beskrivning) för varje bild.

Publicera bildspel

Du publicerar sidan där du lagt bildspelskomponenten på vanligt vis. OBS: kontrollera att alla bilder kommit med i publicering. Om inte: gå till Innehåll och publicera din bildspelsmapp!

Exempelbildspel med tre bilder

Nedan ser du ett bildspel med tre bilder från tre olika behållare som fogats till bildspelskomponenten. I egenskapsdialogen har jag fyllt i rubrik för spelet samt antal millisekunder varje bild visas, samt valt ständig visning av bildtext.

Exempelbildspel