Blank-komponenten för att täcka arv (WP1)

Blank används för att täcka oönskat arv i kolumn 1 och kolumn 3.

I responsiv design används inte blank-komponenten eftersom kolumn 1 enbart ska innehålla navigeringsmenyn och någon kolumn 3 finns inte!