Enhetsvisning (WP1 och WP2)

Du kan automatisk exponera lednings- och enhetslistan från Akka. Unit Key Staff Information-komponenten presenterar startsidan för din organisatoriska enhet i Akka.

Om du i stället för enhetsinformation önskar exponera personallistan från Akka ska du läsa Personal: Akka.

Komponenten för enhetsinfon

  • Komponentnamn: Unit Key Staff Information
  • Placering: passar bäst i slot 2, mittkolumnen

Egenskaper för enhetsinfon

Egenskaper för Unit Key Staff
Dialogen för Unit Key Staff Information.

I Department id fyller du i din organisations AKKA-ID. Du kan hämta det från adressen när du surfat fram till din enhet i universitetskatalogen. I exemplet ovan som är IT-avdelningens, avslutas adressraden orgID=X11. OBS det är viktigt att använda versal/-er i id-boktaven/bokstäverna!

Fältet Employee information page ska inte användas.

Exempel: