Formulär

Innehåll:

Skapa ett formulär

Som exempel ska vi skapa ett formulär för kursanmälningar. 

Skapa sidor för fomulär och svar

 1. Skapa en sida på vanligt sätt där formuläret ska exponeras. 
 2. Skapa en svarsida. Det är den sidan som användaren ser när formuläret skickats in. Se till att den är dold i navigeringen, det görs via trädmenyn.

Skapa formuläret

Gå till verktyget Formulär (i menyn högst upp på sidan). Klicka på Skapa nytt formulär och ge ditt formulär ett namn. Formuläret finns nu i listan över formulär. Klicka på formulärnamnet för att öppna formulärverktyget.

Skapa formulär
Formulärdelen i Infoglue

Hantera formulärverktyget

Öppna Formuläregenskaper och fyll i dessa.

 • Egenskaper för språk: Kontrollera att det står rätt språk här
 • Allow Multiple Post: ska samma användare kunna svara på formuläret flera gånger? Standard är Yes.
 • Use Captcha: formuläret avslutas med en s.k. robotspärr – en bild med fyra bokstäver som måste fyllas i av besökaren. Detta för att undvika automatiserade spam-utskick till formuläret. Standard är Yes.
 • Confirmation Page: Här anges svarssidan som besökaren ska komma till efter att ha sänt in formuläret.
 • Form Handler
  • Send an email: om man vill att svaren även ska skickas som e-post till angiven e-postadress i Email (svaren samlas alltid också in i Svar/Respons).
  • Create as content: hoppa över!
 • Email: om man har valt Send an email ovan, ange mottagarens e-postadress. 
 • Email plaintext: Valet No innebär att det blir html-formaterat.
 • Subject of mail: Ange ämnesraden i e-postmeddelandet.
 • Entry Folder och EntryContentTypeDefinitionName… Rör inte!
 • From email: skriv no-reply@uu.se!
Egenskaper för formuläret
Egenskaper för formuläret

Formulärutseende

Det går inte att påverka utseendet på formuläret. (I tidigare versioner kunde man få formuläret uppdelat i flera kolumner. Det går inte längre. De som har sådana formulär, bör ändra till en kolumn för att undvika problem.)

Lägga till fält

Dra en fältkomponent till dra och släpp-rutan och ange egenskaperna i dialogrutan som öppnas. (Om det inte fungerar att dra komponenten: högerklicka och välj "Lägg till komponent")

Fältegenskaper

Field name: Internt namn på fältet som hamnar som kolumnrubrik i Svar. Skriv helst korta namn typ email, namn, adress etc. Namnet ska vara unikt och se till så inte fältet avlutas med ett mellanslag!
Label text: Fältnamn som syns i formuläret, t.ex. E-postadress, Namn.
ToolTip: Hjälptexten som syns när ifyllaren för muspekaren ovanför fältet. 
CSS Class: Inte kopplat. Rör ej!
Mandatory: Ska fältet vara obligatoriskt att fylla i eller inte? Om man väljer detta visas en liten röd stjärna som indikerar att fältet måste fyllas i. 
Validation: Validering av fältet. Varierar beroende på typ av fält men kan t.ex. vara  antal tecken, bokstäver och korrekt formatering av e-postadress och datum. 

Börja designa formuläret

 1. Börja med att skapa en rubrik och anvisningstext genom att lägga till ett fält av typen Text. Rubriken sätts som Underrubrik och ansvisningstexten som Brödtext. Klicka på Spara och avsluta.
  (man kan även skriva anvisningstext i en vanlig artikel ovanför ett formulär)
 2. Skapa fält av typen Text
  Egenskaper för ett fält av typen Text
 3. Fortsätt med att lägga in Text field för namn och Sender email för e-post enligt bilderna nedan.
  Skapa Text Field
  Egenskaper för ett fält av typen Text Field
  Egenskaper för ett fält av typen Sender email. Observera att valideringen av e-postadressen kräver att den är skriven med gemener och därför är det bra att upplysa om detta.
 4. Lägg in olika fält med valmöjligheter. 
  Ringar, rutor och listor: gemensamt för dessa fält är att du ska ange alternativ som ifyllaren ska välja mellan. Lista, Select, används när man erbjuder många val. Här kan du ange om det ska gå att markera flera val i listan – AllowMultiple. För ringar, Radio button, kan du ange om de ska visas horisontellt eller vertikalt. Rutor, Checkbox, använder du när ifyllaren ska kunna kryssa mer än ett alternativ. Med ringar kan bara ett val göras.
  Select
  I fältet Options anges de olika alternativen. Det som skickas med till Svar/Respons följt av tecknet = och det som ska visas på sidan. Om första fältet ska vara tomt skrivs bara tecknet = på första raden i Options.
  Radio button
  Exempel på Radio button.
  Checkbox
  Exempel på Checkbox

Statistik 

Så här blir resultatet i statistikdelen (du kan behöva logga in för att se den):

Demokurs

Välj kurstillfälle och fika.

Kontakta oss på: test

Läs mer på http://www.uu.se

Dator (obligatoriskt)

Fika

Senast uppdaterad: 2023-08-17