Hantera en sidas komponenter

Innehåll:

En sida kan innehålla flera komponenter efter varandra. Man kan se dem som "pusselbitar" som skapar en hel webbsida där besökaren inte ser bitarna utan bara hela bilden.

Lägga till en komponent

WP1:

 1. Klicka på texten Lägg till komponent i den komponentplats/slot där du vill placera komponenten (eller gå till Sidstruktur/Page Structure och högerklicka på slot-namnet och välj Lägg till komponent)
 2. Välj därefter önskad komponent från listan 

WP2:

 1. Lägg till komponent-kommadon i WP2Klicka på det plustecken (+) som du ser under varje befintlig komponent
 2. Klicka Article eller Puff container eller öppna listan och välj därefter önskad komponent

Visa och ändra en komponents egenskaper

WP1:

 • Högerklicka på komponenten och välj Egenskaper
  eller
 • Högerklicka på valfri plats på sidan.
  1. Välj Sidstruktur
  2. Högerklicka på komponentnamnet och välj Egenskaper

WP2:

I WP2 finns det tre sätt att nå en komponents egenskaper

 • Via kugghjulet i en komponents övre högra hörn
 • Högerklicka på komponenten och välj Egenskaper
 • Högerklicka på valfri plats på sidan och:
  1. Välj Sidstruktur
  2. Högerklicka på komponentnamnet och välj Egenskaper

Ändra önskvärda egenskaper innan du klickar på Spara och stäng. För beskrivning av varje komponents egenskaper, se respektive komponent.

Komponentlistan

Listan visar upp de komponenter som din webbplats och din behörighet har tillgång till.

Övre delen av komponentlistan
Övre delen av komponentlistan

Vanligtvis visas komponentens egenskapsdialog därefter och du kan göra olika inställningar.

Flytta en komponent

WP1:

Du kan inte flytta komponenter mellan slot-ar, men väl inom en slot om det finns fler än en komponent i samma slot! Gör så här:

 1. Högerlicka i slot-en och välj Flytta komponent eller öppna Sidstruktur/Page Structure via högerklicksmenyn
 2. Klicka upp-/nedpil tills komponenten hamnat rätt.

WP2:

Du kan endera göra som i WP1 (se ovan) men i WP2 kan du ändra ordning på komponenterna genom pilikonen uppe till höger på komponenten. Observera att komponenten Puff - Image - Wide inte är flyttbar – den ska, då den förekommer, alltid ligga överst!

Byta en komponent

Om du behöver byta en komponent:

 1. Högerklicka på komponenten
 2. Välj Byt komponent

Eller

 1. Högerlicka på valfri plats och välj Sidstruktur
 2. Peka på komponenten och högerklicka
 3. Välj kommandot Byt komponent.

Du får upp en lista med de tänkbara utbyteskomponenterna, men med ett inställningsval högst upp. Inställningsvalet är för framtida bruk så gör inga förändringar här!

I WP2 går det till på samma sätt. Men vissa komponenter förekommer inom en s.k. Puff container. Vill du byta en sådan delkomponent, använder du papperskorgen uppe till höger och sedan väljer du ny delkomponent när den ursprungliga tagits bort.

Byte av komponenten sidmall

Se byte av sidmall.

Ta bort en komponent

Det finns tre sätt:

 1. Högerklicka någonstans i innehållet som bundits till komponenten, eller – om inget innehåll finns – i komponentens egen text. (OBS vissa komponenter har ingen systemtext, gör då som alternativ 2!). Klicka kommandot Ta bort komponent
 2. Öppna Sidstruktur/Page Structure via högerklicksmenyn, högerklicka komponentnamnet och välj Ta bort-kommandot.
 3. WP2: klicka på papperskorgen högst upp till höger i komponenten

Formulär (också komponent)

Formulär du skapat eller har fått behörighet till visas under fliken Formulär. Varje formulär blir när det sparas en unik komponent. Läs mer om formulär.