Iframe-komponenten (WP1 och WP2)

Iframekomponenten kan visa upp en extern webbsida som en del av den egna sidan.

Som alternativ till Infoglues Iframe-komponent finns också möjligheten att klistra in så kallad iframe-kod i en artikels Källa-läge, t ex för att visa upp kartor, videoklipp, etc.

Komponenten är aningen rudimentär (t ex följer den inte riktlinjerna för hur en komponent ska se ut med avseende på redigering, visa egenskaper etc).

Iframe-egenskaper
Iframe-komponetens egenskaper.


I fältet iFrame klistrar du in iframe-koden till målet.

I fältet iFrame height anger du höjden i pixlar (bredden blir som kolumnbredden).

Du kan begära behörighet till den genom att kontakta IG-supporten.