Image video slider (undvik)

Denna komponent är tyvärr inte anpassad för skärmläsare och ska därför undvikas. Extra viktigt är att inte använda den för navigering, då den inte är byggd eller anpassad för det och vissa användare riskerar att helt missa innehållet i komponenten.

Image video slider fasas ut och ersättas med en ny komponent som kan visa tre bilder i bredd med varsin tillhörande rubrik/länk: Puff block image card.

Senast uppdaterad: 2022-01-17