Kalendariekomponenterna (WP1 och WP2)

Innehåll:

Kalendarium är en funktion för att visa kommande evenemang på Uppsala universitets webbplatser.

Behörighet och administration av kalendarieevenemang

Se våra sidor om kalendarieadmin

Visa kalendarium och evenemang på din webbplats

För att visa kalendariet och evenemang på din webbplats finns det ett flertal komponenter tillgängliga.

I WP2 ligger de aktuella kalendariumkomponenterna i sidmallarna Calendar list page och Calendar event page. Calendar list page används för att visa en lista över evenemang och har möjligheter till filtrering och sökning. Calendar event page används för att visa enstaka evenemang. När du beställer ett nytt kalendarium lägger supporten in en Calendar list page och en calendar event page på din webbplats. Du kan sedan själv ändra inställningar. I en WP2-webbplats finns även möjlighet att visa aktuella evenemang i en kalendariepuff, som ligger i komponenten Puff Container.

I WP1 finns inte sidmallar för kalendariesidorna, och inte heller någon komponent för startsidan. Istället använder man sig av komponenten Calendar Filtered event list (se nedan) för att lista evenemang, oavsett om det är på startsidan eller någon annan sida. 

Bygga Kalendarium steg för steg

När du har ett kalendarium och vill visa den på din webbplats kan du göra detta genom följande steg.

Komponenten Calendar Filtered Event List

 1. Navigera i strukturträdet till kalendariesidan
 2. Öppna egenskaper från komponenten Calendar Filtered event list genom att klicka på kugghjulet.Där kan du göra följande inställningar: Inställningar Calendar filtered event list
  1. Calendar Title (språkberoende): Här kan du välja att lägga in en rubrik till kalendariet
  2. Calendar lead in (språkberoende): här kan du välja att lägga in en inledande text på kalendariet
  3. Calendars: Här kan du välja vilka kalendrar du vill visa (1 eller flera), markera genom att klicka samt trycka på Ctrl-tangenten.
  4. Event types: Om du vill visa ett filtrerat kalendarium, t ex för seminarier.
  5. Topic areas: Om du vill visa ett filtrerat kalendarium inom ett visst område
  6. Event detail page: välj in sidan där evenemang ska visas när man klickar i kalendariet.
  7. Number of days into the future to show: praktisk om man inte vill visa alla framtida evenemang utan bara t.ex. tre månader framåt. Har man angett något här används inte egenskapen Slutdatum
  8. Start Date och End date: kan användas för att skapa arkivsidor för kalendariehändelser, t ex för vissa år. Format för datum är YYYY-MM-DD.
  9. Show upcoming thesis defences link: Om du vill visa kommande disputationer.

Komponenten Calendar Event Detail

Används för att visa enskilda evenemang från kalendariet och ligger på evenemangssidan. Komponenten kopplas till sidan där komponeten Calendar event filtered list ligger via egenskapen Filtrerad Evenemangslista

Filtering av kalendariet efter evenemangstyp och ämnesområde

I kalendariekomponenterna Calendar Filtered Event list och Puff Calendar list kan du välja att filtrera på evenemangstyp och/eller ämnesområde (se ovan). Detta innebär till exempel att man inte behöver ha specialkalendarier för studentevenemang och liknande utan att man istället kan välja att visa ett filtrerat kalendarium, samt att man kan visa andras kalendarier utifrån ämnesområde och/eller typ. Filtrering på flera kategorier inom en grupp inkluderar evenemang med någon av kategorierna. Filtering mellan kategorigrupper inkluderar evenemang som finns i båda.

Även sök-komponenten Calendar Filter menu (ligger bredvid kalendarielistan) kan nu visa båda dessa filtreringar så att besökaren kan göra anpassade utsökningar. Beroende på vad som valts i komponentens egenskaper visas listor med evenemangstyper och/eller ämnesområden.

Senast uppdaterad: 2022-07-07