Navigeringsmenyn (WP1 och WP2)

Innehåll:

Här beskrivs hur du ställer in navigeringsmenyn, både för WP1 och för WP2. Sortering av menyn beskrivs på annan sida.

Menyn i WP2

I WP2 heter navigeringsmenyns komponent: Menu - Local. Den kan endast WPA hantera. En WP2-webbplats kan maximalt visa tre nivåer i menyn, utöver start.

Menu - local finns enbart på startsidan men kan – framför allt i stora webbplatser – läggas in av WPA på lägre nivåer med en ny bassida. Se nedan.

Justera antal synliga menynivåer

 1. Högerklicka menyn på Start-sidan
 2. Välj Egenskaper
 3. Ändra Menu levels vid behov
Egenskaper för menyn
Ställ in antal nivåer i Egenskaper för Menu - Local.


Inställningen ärvs och gäller hela webbplatsen, om man inte lägger dit en ny Menu - local på lägre nivå och bryter arvet.

Lägg in lokal meny på undersidor

WPA kan lägga in menykomponenten på andra sidor än Start.

 1. Meny skapad på lägre hierarkisk nivå
  En lokal meny med bassidan
  Forskargrupper.
  Gå till den sida som ska få en lokal meny
 2. Högerklicka i den nuvarande menyn
 3. Välj Lägg till komponent
 4. Nu ska du se Menu - Local. Klicka på komponentnamnet.
 5. Ställ in Base Page på önskad sida, dvs. den sida du lagt in komponenten på. Då blir menyrubriken densamma som sidans länknamn. Om du inte vill att rubriken ska vara densamma som bassidans namn ändrar du i Header for local menu.
 6. Ändra i Menu levels om så är önskvärt

Menyn i WP1

Navigeringsmenyn kallas den meny som finns i vänsterkolumnen. Dess uppgift är att leda besökaren till huvudsidans undersidor. Menykomponenten läggs till i samband med valet av sidmall när toppsidan skapas. Välj där »with Menu«.

 • Komponentnamn: Menu - Left - Tree
 • Komponentplats: menyplats/menu slot

Det räcker om du ger huvudsidan en sidmall med menykomponenten. Undersidorna behöver inte ha någon menykomponent.

Egenskapsdialogen för menykomponenten

Egenskaper för menyn
Ställ in rätt bassida!
 1. Se till att du är aktiv på önskad huvudsida, högerklicka navigeringsmenyn och ställ in BasePage via kommandot  Egenskaper.
 2. Peka nu ut navigeringsmenyns bassida vid BasePage

Tips: för undersidorna bör du ha valt sidmall utan menykomponent. Menyn ärvs från huvudsidan och visar rätt läge i strukturen. Då kan ingen ändra BasePage på undersidorna eftersom dessa saknar menykomponenten.

Om Menu - Left - Tree saknas

Om du valt sidmall utan meny för en huvudsida, kan du ta bort sidan och skapa den igen (»with Menu«) – det är antagligen det snabbaste sättet.

Om du redan hunnit lägga till andra komponenter på sidan, lönar det sig att i stället lägga till menykomponenten.

 1. Högerklicka texten Lägg till komponent i menyplats
 2. Välj Menu - Left - Tree
 3. Ställ in Base page i Egenskaper, klicka Undefined och välj toppsidan

Mer information om navigeringen

Mer om hur du skapar nya sidor och artiklar, samt hur du ställer in navigeringen, hittar du på Rekommenderad arbetsgång i InfoGlue.