Nyhetsbanken (WP1 och WP2)

Nyhetsbanken (NB) används endast av ett fåtal webbplatser, främst uu.se. Övriga använder Infoglues inbyggda nyhetsfunktion.

Komponentnamn:

  • Nyhetsbanken List – skapar en lista med nyheter
  • Nyhetsbanken Documents – visar upp vald nyhet från listan

Placering: Valfri slot. Documents (visningskomponenten) placeras lämpligen i slot 2.

Inställningar i Nyhetsbanken List

Det är i list-komponeten som du gör dina inställningar. Document-komponenten saknar inställningsmöjligheter.

Nyhetsbankens egenskaper
Dialogen Nyhetsbanken List.

Header: Här kan du skriva en egen rubrik som visas ovanför listan. Om du inte skriver något kommer det stå Nyheter på svenska och News på en engelsk sida.

Area: Motsvarar Nyhetsbankens »rekommenderas för«. Artiklar och pressmeddelanden är alltid märkta med någon area. Du kan markera flera alternativ för att begränsa antalet träffar. artiklar ska i så fall vara taggat med båda/flera för att visas.

Document types: I Nyhetsbanken kallas nyheterna för antingen artikel eller pressmeddelande. Dessa kan väljas. Det finns dessutom möjlighet att välja ur arkivet för press eller nyheter. Dessa är skapade tidigare än 2007 och finns inte i den vanliga nyhetsbanken. Du kan markera flera alternativ.

Language: Vilket språk artikeln/pressmeddelandet är skrivet på. OBS: på svenska sidor kan både engelska och svenska nyheter väljas. På en engelsk sida kan bara engelsk nyhet väljas.

List Size: Ange antal poster som ska visas (siffror).

Intro Size: Ange antal tecken ur ingressen som ska visas.

Show Dates: Om datum för publicering ska synas. Standard: Yes.

Show Author: Om artikelförfattarens namn ska finnas med i listan. (I nyhetsbanken: byline). Standard: No.

Sort Dates: Stigande eller fallande sortering på publiceringsdatum. Standard: Descending (fallande).

Show RSS Feed: För att visa RSS-länk. Standard: No.

RSS Title: Vid Yes ovan, kan du ändra namnet på RSS-länken. Om du inte anger något namn blir länken: Nyheter från Uppsala universitet/News from Uppsala University.

RSS Managing Editor E-mail: Fyll I e-postadressen till den som står som ägare på feeden.

Show Search Option: Gör det möjligt att söka i urvalet. Observera att sökningen begränsas till det urval du gjort, dvs. har du valt att visa pressmeddelanden är det bara sådan som kan hittas.

Pagination: Om du önskar dela upp en lång lista på flera webbsidor. Standard: No.

Document Page: Ange sidan som ska visa upp nyheten (förutsätter att den sidan innehåller komponenten Nyhetsbanken Documents). OBS: måste anges, annars går det inte att läsa nyheten i sin helhet!

More News: Ange en sida med en lista där du angivit fler poster (List Size). Då visas texten Fler nyheter/More news i denna lista.