Komponent för lediga jobb vid UU (WP2)

Komponenten Positions listar aktuella lediga jobb vid Uppsala universitet.

Listan går att filtrera utifrån organisation. Klickar man på ett jobb i listan visas annonsen. Man kan i komponenten välja om klicket ska leda till en egen detaljsida, i detta fall måste du skapa en undersida som också har komponenten.

Välj Positions-komponenten

  1. Klicka på +-tecknet där du vill visa komponenten. 
  2. Välj Alla komponenter
  3. Sök fram Positions och klicka på den
  4. Nu visas komponenten med alla aktuella lediga jobb vid Uppsala universitet

Gör egna inställningar

  1. Öppna egenskaper för komponenten via kugghjulet i övre högra hörnet. 
  2. Skriv i en rubrik (Header)
  3. Välj den organisation vars lediga jobb du vill lista
  4. Om du vill att de enskilda jobbannonserna ska visas på en egen sida, välj in den vid Detail page * .

* Detaljsidan ska också ha komponenten Positions, med samma organisation som på huvudsidan och förslagsvis samma rubrik. Dock behöver ingen inställning göras för Detail Page.

Komponentens Positions egenskapsdialog
Komponentens Positions egenskapsdialog.