Publikationskomponenterna (WP1 och WP2)

Du kan infoga publikationsuppgifter direkt från Diva så slipper du skapa dem själv!

Observera att vissa DiVA-publikationer visas som fullständiga referenser. Det gäller aktuella publikationer för alla typer – förutom studentuppsatser – samt personliga listor.

Diva-komponenter

Det finns flera Diva-komponenter att välja mellan. Namnet anger ganska väl vilken typ av information de visar.

Komponentlista

Komponent under avveckling

Placering WP1: lämpligen i slot 2 eftersom den är bredast.

DiVA-hjälp

 Länkar till Medarbetarportalen:

Senast uppdaterad: 2021-11-26