Puff - Calendar List (WP2)

Puff - Calendar List visar de senaste kalendariehändelserna i valt kalendarium.

Calendar-puffen får bara förekomma i en tredelad Puff Container.

För att hantera eget kalendarium behövs speciell behörighet (se sidorna om kalendariesystemet).

Visa upp ett kalendariums senaste evenemang

  1. Välj Puff - Calendar List i Puff Container
  2. Gör val i egenskapsdialogen. Det går att markera fler än ett kalendarium, genom att hålla nere Ctrl-knappen och klicka.
  3. Välj antalet evenenemang som ska visas i listan. och välj längd på evemenamng (per default 5 dagar) som ska hamna längst ner på listan. IG lägger först de långa evenemang längst ner på listan och sedan visar den de första från listan. Har du många evenemang i ditt kalendarium så syns inte långa evenemang.
  4. Välj eventuellt att filtrera kalendariepuffen efter ämnesområde och/eller evenemangstyp (läs mer om detta på sidan för kalendariekomponenten)
  5. Koppla en Calendar page och en Event detail page för att kunna visa kalendariehändelserna i detalj.
Calender Puff-egenskaper
Egenskapsdialogen för Puff - Calendar List


För mer information, se sidorna om Kalendarium-komponenterna.

Om du vill visa upp annans kalendarium

Om en institution som inte har egen kalendarium, vill visa händelser ur egna fakultetens kalendarium går ju det naturligtvis bra. Diskutera med WPA och koppla fälten Calendar page och Event detail page.