Komponenten Puff Container (WP2)

Komponenten Puff Container används på start- och landningssidor. Den kan vara två- eller tredelad och exponera nyheter, kalendarium, bilder, publikationer och RSS-flöden.

Komponenten följer med sidmallen Landing page. Om du behöver välja in den separat klickar du på +-tecknet och sedan på Puff Container.

Antal celler

Puff Container kan delas in i två eller tre celler som var och en kan innehålla en annan komponent. Standard är tre celler. Antalet ändras i komponentens egenskaper som du når via kugghjulet i övre högra hörnet. Delkomponternas namn och beskrivningar hittar du som undersidor via navigeringsmenyn.

Komponeten Puf Container 3 celler Standard
Tredelad container.
Komponeten Puff Container 2 celler
Tvådelad container.

Scrollning i listpuffar

Listpuffar (det vill säga puffar med nyheter, kalendarieevenemang, publikationer och RSS-flöde) får scroll om innehållet är längre än puffen i desktop- och surfplatteläge. I mobilt läge försvinner scrollen och puffen anpassar sin höjd efter innehållet. På grund av detta är det viktigt att du inte väljer en för hög siffra för antalet poster eftersom mobilversionen av sidan då kan få en väldigt lång puff.

Använda komponenten enbart i ett av språken

När komponenten väljs in visas den i samtliga språk. Om du inte vill använda den i alla språk så:

  1. Växla till språkversionen som inte ska ha komponenten
  2. Öppna egenskaperna via kugghjulet i övre högra hörnet
  3. Välj Yes i Hide in this language

Egenskapesdialogen för Puff Container