Komponenten Puff - Image - Wide (WP2)

Innehåll:

Puff - Image - Wide används överst på startsidor. Den följer med sidmallen Landing page.

Komponenten binder in ett innehåll som består av text och länkar med bilden i bakgrunden.

Riktlinjer

Komponenten Puff Image Wide är en komponent som ska göra besökaren nyfiken på webbplatsen/sidan och locka hen att klicka sig vidare. På grund av detta har Puff Image Wide följande riktlinjer:

  • Får enbart finnas överst på startsidor
  • Samma bild får inte visas i fler än en puff
  • Rubriken är obligatorisk. På webbplatsens startsida ska den vara institutionens namn (minus Institutionen för).
  • Den måste innehålla minst en länk

Känner du att det är svårt att uppfylla ovanstående punkter på en undersida där du lagt en Puff Image Wide bör du byta till en artikel, antingen en Article Image Puff eller en Article Simple med en (bred) bild.

Läs mer om riktlinjer för Puff Image Wide

Skapa ett Puff - Image Wide-innehåll

Att skapa innehållsobjektet Puff Image Wide går endast att göra från Struktur.

  1. Klicka på Skapa i nedre högra hörnet av komponenten
  2. Markera var objektet ska sparas
  3. Döp objektet
  4. Ladda upp bilden via Text-flikens länk Bifoga ny fil, fyll i text och skapa länkar (bilden ska ha Infogluenamnet ImagePuff, detta sker per automatik)
  5. För tips på hur du kan länka inom samma sida från Puff Image Wide, läs mer på sidan om länkar.

När du skapar en Image Wide ser dialogen ut så här:

Redigera-formuläret för Image Wide
Dialogen för Puff Image Wide

Jämför det som är ifyllt i fälten med vad du ser i bilden nedan.

Färdig Puff Image Wide

Ladda upp eller byta bild

Bilden laddas enklast upp och byts ut från Text-fliken, men det går också att göra via Filer-fliken. Observera att du inte kan välja in en bild som redan finns uppladdad i Infoglue. 

Behöver du byta bild i samma Image Wide-innehållsobjekt, kan du endera ta bort den ursprungliga först via Filer-fliken, eller använda Byt fil-länken strax under bildikonen i Text-fliken.

Observera: ladda inte upp fler bilder än en till Puff Image Wide! För att bilden ska visas i komponenten får bara en bild finnas, och den måste ha Infogluenamnet ImagePuff:

Bild i sekundärspråket

Om du vill visa samma bild oavsett språkversion räcker det att ladda upp bilden i primärspråksversionen. Vill du visa olika bilder i olika språk laddar du upp en annan bild i det andra språkets flik.

Bildbugg - workaround

I vissa fall kan en bugg uppstå om du byter ut en bild i en image puff-komponent. Den yttrar sig i att den nya bilden inte visas. Workaround: skapa en helt ny bildpuff med den nya bilden.