Redirect-komponenten (WP2)

Redirect-komponenten är inte synlig i komponentlistan. Den är i stället inbakad i sidmallen Redirectsida.

Den mallen kan du använda för att skapa korta adresser till sidor längre ned i strukturen.

Läs om sidmallen Redirectsida.