RSS-komponenten (WP1 och WP2)

Med RSS-komponenten kan du exponera information från webbsajter som erbjuder RSS-flöden.

Komponentnamn: RSS-Reader

Placering: valfri slot utom Menu slot

Så aktiverar du RSS

Lägg in komponenten på samma sätt som övriga komponenter.

RSS Reader-egenskaper

I egenskapsdialogen anger du leverantörens RSS-webbadress, enklast genom att surfa dit och kopiera url-en. Flera webbplatser inom Uppsala universitet använder sig av nyhetstjänsten Retriever för att samla nyheter kring ett område. Läs mer på Retrievers webbplats.

RSS-komponentens egenskapsdialog
Url-en för yr.no:s RSS-tjänst är inklistrad i Feed Url.


Title: sätt din egen rubrik på flödet.
Feed URL: adressen till »feeden«.
Number of feeds: anges alltid i siffror.
Show date: Yes eller No.
Show time: Yes eller No.
Show source: Visar vem som utgett RSS-en (om uppgiften finns). Default är No
Show: Enbart feed-ens rubrik eller feed-ens rubrik + beskrivning.
Length of description: Längden i antal tecken (siffror!) om du angivit Yes för Show.
Show link: Yes eller No.
General description: Egen text under egna rubriken.
Enable alert mode: Styr bakgrundsfärgen (blir lite grå).

RSS-inställningar för annat språk

Du kan ange två olika RSS-feeds, en i vardera språket. Gör så här:

  1. Byt språk
  2. Ändra Feed URL
  3. Gör lämpliga inställningar och spara

Exempel på feed

Här nedan kan du sett ett exempel på ett RSS-flöde. För att hämta ett Twitterkontos RSS-flöde, sök på Internet efter "RSS Twitter". Uppsala universitet har samlat sina RSS-flöden på denna sida.

Senast uppdaterad: 2021-10-06