Skapa och visa nyheter (WP1 och WP2)

Innehåll:

Nyhetsfunktionen tillåter dig att lägga en lista med nyheter på valfri plats på sidan. För att läsa hela nyheten klickar besökaren på nyhetsrubriken och hamnar på visningssidan. Nyheterna kan i WP2 exponeras i en nyhetspuff.

Skapa nyhetsfunktion i sex steg

 1. Skapa en folder i innehåll där nyheter ska lagras
 2. Skapa en nyhetssida
 3. Om enskilda nyheter ska visas på egen sida skapar du en separat nyhetsdetaljsida 
 4. Lägg till komponenten News Detail, på sidan i punkt 3 eller på nyhetssidan
 5. Lägg komponenten News List på nyhetssidan och i inställningen pekar du ut sidan där nyheten ska visas
 6. Skapa puff på startsidan och koppla till sidan för nyhetslist och nyhetsdetalj

Nedanför finns detaljerade instruktioner för de olika komponentinställningar.

Komponentnamn:

 • News List (för nyhetslistan)
 • News Detail (läggs på sidan där nyhetstexten ska visas)
 • News-puff (WP2-komponent, del av Puffcontainer)

WP1: News List kan placeras i valfri slot utom Menu slot. News Detail läggs lämpligen i slot 2. 

Skapa nyhetslista

Så här går det i princip till:

 1. Skapa en, eller flera mappar för nyheter i Innehåll.
 2. Gå till den sida som ska innehålla nyhetslistan.
 3. Välj in komponenten News List i den slot du vill ha den, t.ex. i h-kolumnen på startsidan (WP1) eller direkt på visningssidan i WP2
 4. I Egenskaper anger du vilken mapp/vilka mappar du vill knyta till listan + en del annat. Observera att du kan knyta andra IG-webbplatsers nyhetsmappar till din lista!

Egenskaper för News, övre delen av dialogen
Egenskapsdialogen för News List. OBS: visar endast övre delen av dialogrutan!

Egenskaper för språk: visar egentligen enbart vilket språk som är aktivt
Title: nyhetslistans rubrik
Description: eventuell brödtext under rubriken.
Only Top News: enskilda nyheter kan i nyhetsformuläret klassificeras som Top news. Vid Ja ska endast dessa visas.
News Folder: här kopplar du din nyhetsmapp/dina nyhetsmappar genom att klicka det understrukna värdet (okopplat står det alltid Undefined).
Number of News: antal poster i nyhetslistan som ska visas. Default värde är inställd på 50.

Väljer du Spara och avsluta nu, skapas en tom nyhetslista i den valda sloten.

Skapa visningssida för nyheter

News List och News Detail kan antingen läggas på samma sida (i så fall läggs News Detail ovanför News List), eller så kan man lägga News Detail på en helt egen sida. Exempel:

Gör så här för att skapa en egen visningssida:

 1. Skapa en nyhetsvisningssida (på valfri plats) i strukturen där hela nyheten ska synas. Sidan ska innehålla komponenten News Detail i slot 2 (ta gärna bort artikelkomponenten som redan finns där!).
 2. News detail-komponenten visar upp hela nyheten när den klickas ifrån nyhetslistan. Men:
 3. Du kan också låta nyhetsdetaljsidan visa den senaste nyheten ur önskad nyhetsmapp, Base folder, eller alltid samma nyhet i Base news. Men du kan också lämna komponenten orörd.
News-egenskaper
Egenskaperna för News Detail.


Tips 1: om visningssidan är tom om ingen nyhet klickas, är det olämpligt att ha en länk i t.ex. toppmenyn till visningssidan. Men genom att ange Base folder visas alltid senaste nyheten ur den Base folder du valt. Komplettera gärna visningssidan med nyhetslistan. Då slipper besökaren gå till ursprungliga nyhetslistan för att välja nästa nyhet.

Tips 2: lämna sidtiteln för nyhetsdetaljsidan tom. På så sätt får sidan sidtiteln av just den nyhet som visas på sidan. Detta används med fördel i bl. a. Facebook och Google.

Koppla ihop visningssidan och nyhetslistan

Du fyller i nedanstående fält:

Nyhetsinställningar undre delen
Egenskapsdialogen för News List. Undre delen av dialogrutan.

 • Detail page: här kopplar du till din visningssida där du lagt komponenten News Detail.
 • Show: rubrik + ingress eller bara rubrik.
 • Lead-in length : om du vill begränsa ingresstexten i listan, anger du antal tecken. Om ingressen innehåller en bild, en lista eller annat formaterat element, ska du inte ange någon längd, om du vill att bilden/elementet ska synas korrekt i listan! Allt visas dock korrekt i själva nyheten!
 • Show RSS link: standardvalet är Yes. Visar nyhetsrubrikerna. Observera att om du listar nyheter från flera nyhetsmappar, så kommer RSS-länken enbart att relatera till en av mapparna!
 • Show date: standardvalet är No. Visar det datum som nyheten visas från och med (hittas i fliken Namn och tidstyrning vid redigering av en nyhet). Om du vill förnya nyheten så den kommer överst i listan redigerar du datumet "Kan visas publikt fr.o.m.". Se till att datumet blir senare än den nyhet som ska ligga strax under
 • DummyNews: rör inte!
 • Show RSS lead-in: visar ingressen i RSS-listan för den besökare som använder sig av RSS-länken längst ned i nyhetslistan
 • Only show in correct language: vid Yes visar listan enbart nyheter på aktuell sidas språk

Skapa nyheter

Klicka på länken Skapa nyhet längst ned i nyhetslistan. I nyhetsformuläret skriver du in Rubrik, Ingress och Text. Spara.

I WP2 skapar man oftast nyheterna från den s.k. nyhetspuffen som ersatt nyhetslistan på startsidan eller en landningssida.

Annat publicerings-/avpubliceringsdatum

Om din nyhet inte ska visas direkt, eller om den ska tas bort (bli osynlig) vid en viss tid, kan du ange det när du skapar nyheten. Tips: Om du ska ha ett tidigt avpubliceringsdatum, klicka först Today i almanackan. Dessa fält återfinns i en redan skapad nyhet under fliken Namn och tidstyrning.

Visa en nyhet överst oavsett publiceringsdatum

Om du vill att en nyhet alltid ska visas överst i nyhetslistan kan du markera rutan vid egenskapen Toppnyhet. Glöm inte att avmarkera när nyheten inte längre är toppnyhet!

Engelsk version av nyheter

För att få nyheterna och nyhetslistan på engelska gör du i princip på samma sätt som med artiklar.

Vill du att en nyhet bara ska finnas på engelska, så kan du skapa nyheten från den engelska versionen av sidan. Då slipper du en tom svensk version av nyheten som ligger och "skvalpar" på nyhetssidan i form av en blank nyhet.

När du lägger till en News List-komponent visar den upp nyheter i alla webbplatsens språk. Så länge du översätter alla nyheter visas de korrekt på sidans olika språkversioner. Om du enbart översätter ett fåtal nyheter och bara vill visa dessa på sin motsvarande språksversionssida, anger du Yes i egenskapen Only show in correct language

Publicera nyheter

Publicera nyheten antingen i Innehållsverktyget direkt från den mapp där nyheten ligger, eller via nyhetslist-sidan.

Redigera nyheter

Du redigerar nyheter på nyhetsvisningssidan via länken Redigera, eller direkt från listan. Det går inte att redigera nyheten från nyhetspuffen i WP2. Nyheten behåller ursprungligt datum efter redigeringen såtillvida du inte ändrar datumet "Kan visas publikt fr o m" i fliken Namn och tidstyrning.

Ta bort en nyhet

Radera en nyhet gör du i nyhetsmappen i Innehåll. Avpublicera alla versioner först!. Om du vill ha kvar nyheten i mappen men inte längre visa den, kan du alternativt ändra avpubliceringdatum (se ovan).

Arkivera nyheter i ett nyhetsarkiv

Du kan skapa ett nyhetsarkiv genom att manuellt flytta de nyheter som ska arkiveras till en annan mapp. Om du vill visa de arkiverade nyheterna, lägger du till en News List-komponent på lämplig sida och knyter den till arkivmappen.

Om du planerar att regelbundet flytta nyheter från en aktiv nyhetsmapp till en arkivmapp är det viktigt att tänka på att nyheter sorteras i innehållsmappen i bokstavsordning efter deras namn, inte i tidsordning. Namn = namnet som angavs vid skapande av nyheten. Det namnet hittas i efterhand i fliken Namn och tidstyrning.

Om du lätt ska kunna avgöra vilka som är äldst är det därför praktiskt att döpa nyheterna med sitt datum först, exempelvis: "2016-01-01 Ny medarbetare på institutionen". Då kan du lätt flytta dem till lämplig arkivmapp!

Senast uppdaterad: 2022-08-08