Den här komponenten kommer att avvecklas

Alla utbildningskomponenter ska byta till det nya utbildningssöket. Du som WPA kan byta med hjälp av utbildningssökinstruktioner. De nuvarande education komponenter kommer stängas ner den 21 mars 2022.

Vid frågor kan du kontakta infoglue-support@uadm.uu.se

Komponenter för utbildningskatalogen (WP2)

Innehåll:

Alla webbplatser som erbjuder universitetsutbildning får utbildningssidor med sig från början. Komponenterna på sidorna är desamma som uu.se's utbildningssidor använder.

Denna sida behandlar endast utbildningskomponenterna och hur de hänger ihop med varandra. Vill du veta hur du manuellt skapar länkar till en sida med en utbildningskomponent, såsom en programsida eller en kurssida (se exempel på detta), se sidan om manuella länkar till utbildningssidor.

Pga tekniska begränsningar i underliggande system går det för närvarande inte att använda komponenten Education List för att lista utbildningsprogram på engelska. Vill ni länka till utbildningskatalogens engelska versioner av programsidor måste ni skapa länkar manuellt. Se exempel hur det kan se ut.

Tyvärr är inte komponenterna öppna för WPAer att välja in på sidor, utan de kan endast läggas in av supporten (pga deras komplexitet). Om du saknar de nedan beskrivna utbildningssidorna i din WP2-webbplats, kontakta supporten

Utbildningssidor som ingår i mallen

För att kunna visa kurserna/programmen i egna webbens kontext finns dessa sidor:

Komponentegenskaper

Education List

Komponenten Education List

Inställningar:

 1. Educational List: välj om du vill visa utbildningsprogram på grundnivå (Programmes), utbildningsprogram på avancerad nivå (Master Programmes) eller kurser (Courses)
 2. Educational Document Page: bind in kurssida eller programsida
 3. Course Syllabus Search Page: Anger du något här visas en knapp benämnd "Sök kursplan" under filtreringen. Ange söksidan för kursplaner: webbplatsen nyauuse och sidan Utbildning/Kurser_och_program/Selma/Sök kursplan. Eller lämna tom.
 4. Programme Syllabus Search Page: Anger du något här visas en knapp benämnd "Sök utbildningsplan" under filtreringen. Ange söksidan för utbildningsplaner: webbplatsen nyauuse och sidan Utbildning/Kurser_och_program/Sök utbildningsplan. Eller lämna tom.
 5. Organisations: välj vilken/vilka institutioner som ansvarar för utbildningen, ELLER fakultet (vissa utbildningsprogram)
 6. Search field text: om man vill att något ska stå i sökrutan (t ex "sök kurs")
 7. (syns inte på bilden): Show all filters: du kan dölja filterdelen om din lista är kort, default är Yes.

Det finns just nu fler properties än de som listas ovan, såsom filtertexter och education dates, men de ska inte fyllas i. De hämtas centralt ifrån.

Education Programme

Inställningar:

 • Programme syllabus page: utbildningsplanssida
 • Program Information Folder: rep nyauuse: /Utbildning/Programinformation (mapp i Innehåll)

Education Syllabus Programme

Inställningar om utbildningsplan:

 • Outline view: No
 • Course Syllabus page: kursplanssida
 • Programme Page: programsida
 • Syllabus Page: utbildningsplanssida
 • Outline Page: studieplanssida

Inställningar om studieplan:

 • Outline view: Yes
 • Course Syllabus page: kursplanssida
 • Programme Page: programsida
 • Syllabus Page: utbildningsplanssida
 • Outline Page: ingen

Education Syllabus

Inställningar:

 • Inga!

Education Course

Inställningar:

 • Course Syllabus page: kursplanssida
 • Subject Document Page: ämnessida

Education Subject

Inställningar:

 • Course page: kurssida

Senast uppdaterad: 2022-02-22