Utbildningssök

Komponenten Search används för att visa fristående kurser och program i universitetets utbildningskataloger. Komponenten kan anpassas för att enbart visa utbildningar som ges på en institution eller en fakultet. Komponenten kan enbart läggas till av en WPA, webbplatssansvarig.

I utbildningskatalogen finns de fristående kurser och program som ges under pågående läsår och kommande läsår. Det finns möjlighet att visa upp internationella kandidatprogram respektive masterprogram i egna kataloger. Kurser som ges för utbytesstudenter visas i en separat katalog.

Utbildningsutbudet av program för ett läsår publiceras i oktober-november och av kurser i februari och ligger kvar till dess att läsåret tar slut, runt den 1 september. Under större delen av året visas alltså två läsår upp i utbildningskatalogens sök.

Lägga till utbildningssök

För att lägga till sökkomponenten klickar du på +-tecknet på din sida och väljer Search under alla komponenter. 

Öppna komponentens egenskaper under kugghjulet och justera inställningarna. 

Egenskaper utbildningssök

 1. Search types. Välj Educations för att enbart söka utbildningar
 2. Header. En header kan läggas till om man vill att komponenten får en rubrik
 3. Image. Om man önskar kan en header-bild laddas upp
 4. Image alt text. Tänk på att bilder behöver en alt-text om de inte är dekorativa
 5. Hide the component before search. Ska vara inställd på No
 6. Restrict search results to current domain. Ej relevant
 7. Search result page. Ska vara Undefined
 8. Show results URL. Ej relevant
 9. Educations category. Välj Courses and programmes för att visa alla typer av utbildningar (ej kurser för utbytesstudenter) på institutionen. Courses for exchange student visar kurser för utbytesstudenter. International Bachelor's programmes och International Master's programmes visar respektive programtyp.
 10. Education organisations. Välj din institution eller motsvarande. Det är också möjligt att välja flera enheter genom att hålla in Ctrl / Cmd på tangentbordet.
 11. Education course och program detail page. Kan lämnas Undefined, träffar kommer i så fall leda till utbildningskatalogen
 12. Research project detail page. Ska vara undefined

Klicka sedan på Spara och avsluta. Sedan kan du byta till engelska och komplettera uppgifterna för engelska.

Exempel

Några exempel på utbildningssök:

Senast uppdaterad: 2022-03-29