Video

Denna komponent kan användas vid visning av video med tillhörande undertexter. Komponenten ger förutsättningar för tillgänglighetsanpassning m.a.p. undertext. Videon presenteras i fullbredd på sidan.

LÄGG TILL KOMPONENTEN

På den plats på sidan där du vill lägga till Video klickar du på '+'-tecknet, väljer Alla komponenter och sedan komponenten Video.

Komponentens egenskaper (nås via kugghjulet):

  • Video. Här visas den video som valts.
  • Video style. Här kan du välja bakgrundsvideo med textblocket ovanpå. 
  • Header before the video. Rubrik som visas ovanför videon även om den används som bakgrunds video.

Lägg till videon

Klicka på Skapa eller Välj för att inkludera videon. Använd Välj om du vill använda en redan upplagd video. Annars Skapa. Lägg till filer för undertexter och ev. stillbild (Videoposter). Var noga med att sätta rätt typ för varje fil (se nedan)

I den nedre delen av fönstret pekas själva videon ut. Den behöver redan vara uppladdad och du ska enbart lägga in sökvägen till den i något av de tre fälten, WEBM, MP4 och OGG. 

Läs hur du laddar stora filer på Infogluefilserver.

Att tänka på

Kom ihåg att filmer som publiceras på webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade. Mer information om tillgänglighet och film finns på webbriktlinjer.se om bild och film: https://webbriktlinjer.se/ljud-bild-video/

Mer infomation om hur vi hanterar film på universitetet finns på medarbetarpotalen 

Senast uppdaterad: 2022-03-07