Menyhantering

Innehåll:

Du kan hantera menyerna i din webbplats genom att bestämma länkordning samt dölja valda sidor.

Sortera sidor i menyerna

Om du flyttar en sida inom dess nivå i strukturträdet är det endast länkordningen som ändras. Vill du däremot flytta en sida till en annan nivå i menyn är det en regelrätt flytt som sker. Läs då sidan om att flytta sidor.

Länkordning i toppmenyn (WP1)

Ordningen avgör du i det speciella verktyget som öppnas när du valt Egenskaper för toppmenyn på startsidan och klickat på länken Toppmenysidor. Utrymmet är begränsat så använd korta namn om du har många huvudsidor – men de måste ju ändå vara begripliga för besökaren!

Läs mer om att hantera toppmenyn.

Länkordning i navigeringsmenyn (WP1 och WP2)

Du kan manuellt ange länkordning genom att dra och släppa eller genom att använda trädmenyns Flytta upp/ner (flytta betyder i det här fallet: sortera). Ändringar i trädmenyn överförs omedelbart till navigeringsmenyn.

När du drar i strukturträdet markerar ett tjock svart streck att du kan släppa sidikonen. Om det i stället visas två tunna streck runt en sidikon kommer sidan att bli en undersida till målsidan, s.k hierarkisk flyttning.

Observera att redan publicerade sidor måste publiceras om efter sorteringsändring, eftersom menyn förändrats. Du kan också behöva meddela servern att sidan flyttats genom att klicka på knappen Tvinga uppdatering (finns under Publicera-knappen), annars kan länkar till sidan felaktigt fortsätta leda till gamla placeringen.

Sortering per språk

Genom att växla språk i språkväljaren kan du sortera länkarna i navigeringsmenyn via trädmenyn olika för respektive språk.

Läs mer om hantering av navigeringsmenyn.

Dölja sidor i navigeringen

Ibland kanske du vill ha en sida men inte att den ska synas i navigeringen. Ett exempel är sidan Sökresultat och detaljsidor såsom kalendarievenemang och Selmadrivna kurs-/programsidor som det inte finns någon anledning att ha synlig i någon meny.

Observera: Vill du ta bort en sida (radera helt eller ta bort från webben), ska du inte använda dig av funktionen Dölj. Läs mer om hur du raderar en sida.

Dölja huvudsidor (WP1)

När du skapar en huvudsida under Start måste du aktivt göra den synlig i toppmenyn. Om du inte längre önskar ha den synlig där går du in i dialogen för toppmenysidor och klickar på papperskorgen för den sidan. Sidan blir kvar i Infoglue, men syns inte längre i menyn. Läs mer om huvudsidor.

Dölja övriga sidor (WP1 och WP2)

Övriga sidor gömmer/döljer du med hjälp av trädmenyns kommando Dölj/Visa.

Det går bra att dölja per språk. Men en bättre lösning om du inte har översatt en sidas innehåll till sekundärspråket är att stänga av/inaktivera språk som inte ska synas.

Lokal meny ("omstart" av navigeringsmenyn)

I WP2 kan du lägga en lokal navigeringsmeny för en del av webbplatsen. Menyn startar då om för den sida du anger. Läs mer på sidan om komponenten för navigeringsmenyn.