Publicera sidor och innehåll

Innehåll:

Publicering av sidor och innehåll är en förutsättning för att andra än dem som har inloggningsrättigheter i Infoglue ska kunna se er webbplats. Glöm inte att både sidan och dess innehåll ska publiceras.

På denna sida går vi igenom publiceringsflödet för sidor och innehåll. Flödet är detsamma oavsett om du publicerar i en oskarp så kallad "betawebbplats" eller om er webbplats redan ligger skarpt ute på webben.

Om ni har en betawebbplats och känner er redo att läggas ut på webben, läs mer på sidan om att Gå live med er webbplats.

Publicera från Struktur

Det finns tre sätt att publicera från Strukturverktyget:

  1. Kommandot Publicera i kommandoraden: Visar både sidor och innehåll redo för publicering. Markera önskad sida och/eller innehåll.
  2. Kommandot Publicera sidor (ligger under knappen Publicera): Om du önskar masspublicera fler än en sida och dess inbundna innehåll. Allt från den markerade sidan och nedåt i strukturen tas med. Du bockar för vad som ska ingå i publiceringen.
  3. Knappen Publicera i nedre högra hörnet av ett innehåll (endast WP2)

Masspublicering

Vid publicering från Struktur genom klick på Publicera i kommandoraden känner Infoglue för det mesta av både vilka sidor och vilket innehåll som är aktuella. Vid masspublicering kan Infoglue ibland missa objekt. Ett tips är att aldrig masspublicera allt från startsidan, publicera istället en huvudsida – och dess undersidor – åt gången.

Innehåll som inte kommer med vid publicering av sida

Ibland missar Infoglue att ta med innehåll när du publicerar från Struktur. Detta gäller framförallt när sidan innehåller nyheter eller när sidans innehåll ligger på en annan webbplats. Du upptäcker opublicerat innehåll på följande sätt:

  • WP2: ett innehålls publicera-knapp fortsätter att lysa gul 
  • WP1 och WP2: du konstaterar att det saknas uppdaterat innehåll i den publicerade versionen av sidan

I WP1 måste opublicerat innehåll som ligger på annan webbplats publiceras från den webbplats där det ligger, medan WP2 tillåter publicering från innehållets egna publiceringsknapp oberoende av var det visas. Observera att du måste ha behörighet till den webbplats där innehållet ligger för att kunna publicera det.

Publicera från Innehåll

Från Innehåll kan du bara publicera innehåll. Detta sker med kommandot Publicera.

Olika typer av publicering

Direktpublicering

Webbplatsansvariga, redaktörer och skribenter med publiceringsrätt kan direktpublicera sidor.

När du klickat på kommandot Publicera kommer du till publiceringsläget. Här kan du skriva en kommentar om du önskar. Markera de objekt du vill publicera och klicka på knappen Publicera.

Publiceringsvy
Objekt som är föremål för publicering

Skicka till publicering

Rollen Skribent utan publiceringsrätt kan inte publicera direkt. En skribent klickar på knappen Publicera i toppbården i EOS-fönstret eller via högerklickmenyn och fyller sedan i publiceringsansvariges e-postadress. 

Skribentens publiceringsformulär
En skribent skickar till publicerare

Även om mottageren ser i brevet vilka objekt som ska publiceras är det rekommendabelt att skribenten också anger det i rutan Kommentarer, så att inga missförstånd uppstår.

Infoglue skickar omedelbart mejl till angiven e-postadress. I brevet finns en länk till sidans EOS som ansvarig kan använda för att hitta sidan. Väl på sidan sker publiceringen som vanligt.

Skribentens begäran visas också under verktyget Publicering. Ansvarig kan välja att sköta publiceringen därifrån i stället, men det är inte nödvändigt.

Tidsbegränsad visning

Publiceringsuppgifter som går att redigera.När du skapar en sida, artikel eller en nyhet kan du ställa in fördröjd visning av det publicerade eller ange om visningen ska upphöra tidigare än standard. Detta görs under fliken Tidstyrning.

Kontrollera alltid publiceringar

Vi råder dig att alltid kontrollera att det du publicerat verkligen blivit publicerat! Efter att du klickat knappen Publicera tar det sex, sju sekunder innan den publika versionen blir synlig.

Om inte publiceringen gått igenom kan du prova kommandot Tvinga uppdatering under Publicera i Struktur. Om publiceringen ändå inte skett, vänd dig till supporten. Ange så detaljerat som möjligt vad det är som inte publicerats på sidan.

Publicera för att skapa backup-möjlighet

Om du tar för vana att från början alltid publicera dina artiklar – men inte sidorna förrän det är dags att visa upp dem – så har du en backup-version att gå tillbaka till om du behöver. Läs Publicera för backup.

Besöksstatistik

Du kan få fram besöksstatistik via Google Analytics. Läs hur du går tillväga för att få fram statistik för din webbplats.