Hjälpmedlet Sidstruktur

Innehåll:

För att hantera sidans komponenter kan du – som alternativ till andra sätt – använda hjälpmedlet Sidstruktur via högerklicksmenyn.

I WP2 är behovet av Sidstruktur lägre, men ibland underlättar Sidstruktur arbetet även i WP2.

Hitta och öppna Sidstruktur

Högerklicka på valfri plats på sidan och välj alternativet Sidstruktur.

Hantera komponenter med Sidstruktur

Sidstruktur visar sidans komponentplatser och eventuella komponenter i dessa.

Sidstruktur för en startsida
Sidstruktur för en startsida där de flesta komponenterna finns

Lägg till komponent med Sidstruktur

Högerklicka på den komponentplats där du vill lägga till komponenten och välj kommandot Lägg till komponent.

Ta bort komponent med Sidstruktur

Högerklicka på komponenten och välj kommandot Ta bort komponent.

Byt komponent med Sidstruktur

Högerklicka på komponenten och välj kommandot Byt komponent.

Viktigt om hjälpmedlet Sidstruktur

Var försiktig när du tar bort eller byter komponenter!

Base Component – som ligger överst i komponentlista – får du aldrig ta bort eller byta! Layout-komponenten kan du byta, när du vill byta sidmall, men du får aldrig ta bort den!