Skapa och redigera artiklar och annat innehåll

Innehåll:

Innehåll - artiklar, nyheter, bilder, puffar med mera - kan skapas och redigeras både från Innehållsverktyget och från en sida i Strukturverktyget.

Vår rekommendation är dock att – om inte annat anges – skapa och redigera innehåll från Struktur.

Det innehåll du skapar kan liknas vid en fil, men är mer en behållare. Infoglue har ett antal innehållstyper, såsom artikel, nyhet, och så vidare. Ett innehåll kan lagra flera språkversioner, och till exempel ett artikelinnehåll kan ha filer och bilder inbakade i sig.

Jobba med innehåll från Struktur

Det mesta arbetet i Infoglue kan göras från Struktur, så även att skapa och redigera innehåll.

Fördelen med att skapa innehåll direkt från Struktur är att det automatiskt binds till den komponent som det skapades ifrån. Du undviker alltså ett steg, förutom att du slipper byta kontext från Struktur till Innehåll. Annars är det ingen skillnad mellan att skapa ett innehåll från Innehållsverktyget eller Strukturverktyget. Med ett undantag; komponenten Puff - Image - Wides innehåll går endast att skapa från Struktur!

Skapa innehåll

För att skapa innehåll från Struktur:

 1. Välj Skapa i komponenten
 2. Innehållsträdet visas
 3. Markera var du vill spara innehållet
 4. Gör sedan på samma sätt som vid skapande av innehåll från Innehåll.

Redigera befintligt innehåll

För att redigera innehåll från Struktur klickar du på Redigera-länken.

Publicera

Se sidan om att publicera sidor och innehåll.

Skapa mapp

Det går också att skapa en mapp samtidigt som du skapar nytt innehåll från Struktur:

 1. Välj Skapa i komponenten.
 2. I nästa vy – Ange ny placering... – längst ned hittar du knappen Skapa mapp.
 3. Klicka på knappen och döp mappen.
 4. Lagra det nya innehållet i nya mappen.

Jobba med innehåll direkt i Innehåll

Du skapar enkelt mappar i Innehåll för lagring av artiklar, bilder etc genom kommandot Skapa mapp. Skapa mapp hittar du under Skapa. Du kan också skapa mapp genom att högerklicka på en mappsymbol i mappträdet.

Skapa innehåll

Gör så här för att skapa nytt innehåll:

 1. Klicka på mappen där du vill lagra ditt innehåll. Välj kommandot Skapa
 2. Ange innehållets namn och välj vilken innehållstyp det ska vara. (Om du skapar en artikel behöver namnet inte vara detsamma som artikelns rubrik, men det är oftast bästa val ändå för tydlighet)
 3. Fyll i formuläret som öppnas (t ex ett artikelformulär).
 4. Spara

Om innehållstypen saknas när du skapar från innehåll  vänder du dig till supporten.

Redigera befintligt innehåll

Klicka dig fram till önskat innehåll i mappträdet. Markera innehållet, redigera, och spara.

Publicera

Se sidan om att publicera sidor och innehåll.

Olika språk i samma innehåll

De flesta webbplatser tillåter flerspråkighet, oftast svenska och engelska. Då kan samma innehåll ha flera språkversioner. Du skapar först innehållet i primärspråket och sparar och stänger. Ändra till nästa språkversion och skapa den versionen i innehållsformuläret. Observera att sidan måste ha skapade språkversioner som motsvarar artikelns!

Läs också om Infoglues språkstruktur.