En artikels innehåll

Innehåll:

Ny artikel

Nytt artikelinnehåll skapas på detta sätt:

  1. Klicka på Skapa i artikelkomponenten
  2. Välj önskad placering i Innehåll
  3. Skriv artikeltexten i artikelformuläret
  4. Spara

Befintlig artikel

För att binda in (visa) en befintlig artikel i en artikelkomponent klickar du på Välj i komponenten.

Om ett artikelinnehåll redan finns inbundet till artikelkomponenten klickar du på Redigera för att komma till artikelformuläret. Du kan också redigera befintligt innehåll i Innehållsverktyget.

Huvudrubriken

Visas överst i artikeln. Om artikeln ligger överst på en sida bildar artikelns rubrik sidans huvudrubrik.Se vidare sidan om rekommendationer avseende huvudrubriken.

Artikeltexten

Artikelns text skrivs med hjälp av artikelformuläret. För att formatera texten använder du dig av artikelns verktygsfält. Peka på en knapp så visas en hjälptext. Styckeformateringarna som ingress och rubriknivåerna görs med rullisten Styckeformatering. Färg och storlek kan inte förändras.

Rubriker: Det finns två rubriknivåer i textdelen; underrubrik (h2) och styckesrubrik (h3). Huvudrubriken har htmlkoden h1. Rubricera ofta och i rätt hierarkisk ordning: h1, h2, h3. Tänk på att text i rubriker har högt "träffvärde" i Google och andra sökmotorer. Använd inte fetstilsformatering för rubriker!

Ingressformatet är tänkt att användas i några sammanfattande meningar direkt under huvudrubriken. Till skillnad från rubrikformaten avlutar man ingress genom att trycka retur och sedan välja formatet igen.

Vid uppräkningar ska du använda listor. Nummerlistan är lämplig om du anger antal, t ex "Det finns tre…". Vid andra uppräkningar passar punktlistan. Nivålistor gör du genom att klicka på indragsknappen.

Vill du göra länkar i din text, läs mer på sidan om länkar.

Övriga tillåtna formateringar än de som kan göras med knapparna i verktygsfältet listas på sidan om tillåten html-kod.

Läs gärna vår sida om att skriva så att målgruppen hittar, och läser, din text.

Inklistrad text

Om du klistar in en text från till exempel en webbsida följer eventuella bilder med, och visas. Man måste i de allra flesta fall ändå ersätta bilderna eftersom adressen till deras ursprungliga plats blivit inklistrat. Vill du ha egen kontroll över de bilder du visar är det bättre att ladda upp bilden till artikeln i Infoglue.

Om du däremot kopierat text och bilder från en Infoglueartikels redigeringsläge hämtas bilden från den artikel som texten kopierades ifrån. Läs på sidan om att hitta bildfil om du vill kontrollera var bilden ligger. Formatering följer med vid inklistring, även om den kan se annorlunda ut än källan. Det beror på att Infoglue "tolkar" samma sak på annat sätt.

Läs mer om att klistra in text i artikelformuläret.

Bilder och filer i artikel

Om du laddar upp bild och/eller fil för att exponeras i artikeltexten, lagras objektet i själva artikeln. Du hittar filen under fliken Filer i Redigera-läget. Läs mer om bilder och filer på annan sida.

Publicera en artikel

Publicerkanppen i en artikel
Knappar under ett innehåll i WP2

Förutom att du kan publicera via Publicera i kommandofältet, finns i WP2 en publiceraknapp tillsammans med Redigera, Skapa och Välj.