Artikelformuläret

Här redogörs för artikelformulärets olika fält.

Övre delen av formuläret

Artikelformuläret för att skriva en artikel

Huvudrubrik

Rubriken blir huvudrubrik för texten (h1, om det inte finns fler artikelkomponenter ovanför). I WP1 utgör den också sidans titel. I WP2 är det första fältet i Metadata under Egenskaper som i stället utgör sidtiteln. Om du kan lägga till fler artikelkomponenter efter varandra. Huvudrubriken ändras automatiskt från h1 till h2. Observera dock att h2- och h3-rubrikerna inte »skalas ned«!

Artikeltext

Här ligger, som namnet visar, artikelns brödtext. Läs mer om hantering av brödtexten på sidan om att skriva artikeltext samt på sidan om artikelns verktygsfält. Övriga tillåtna formateringar än de som kan göras med knapparna i verktygsfältet listas på sidan om tillåten html-kod.

Undre delen (WP1)

Artikelformulärets undre del med relaterade sidor och keywords-fält
Relaterade artiklar och sidor: Relationerna visas som länkar i en ruta med rubriken Relaterat. Länktexten hämtas från fältet huvudrubrik, om inte fältet Länknamn i relateratlistan är ifyllt i huvudartikel på den relaterade sidan.

Om du relaterar till sidor, visas sidan oavsett innehåll. Relaterar du till artiklar visas sidan som den är inbunden på.

Observera att du måste ange Yes i fältet Show Related i artikelkomponentens egenskaper!

Länknamn i relateratlista: du kan lämna detta fält tomt. Mer info via ?-rutan till höger om fältet.