Bilder och filer

Innehåll:

Det är lätt att ladda upp och exponera bilder och filer i Infoglue.

Letar du efter bilder att visa på din webbplats finns t ex universitetets bildbank (länk till Medarbetarportalen) och Alvin (portal för kulturarvssamlingar).

Infoga bild eller fil i ett innehåll

En eller flera bilder eller filer kan bifogas en artikel, en nyhet eller en puff.

Infoga bild i bildbehållare

Du kan också visa en bild utan att den är en del av en artikels löpande text. I WP1 kan du använda bildkomponenten (Image). För WP2 finns Puff - Image och Image Video Slider.

Filens maxstorlek

Filerna får inte överstiga 10 MB. Ska du ladda upp stora filer, ska du använda Ladda upp fil under Meny.