Image map

I en artikels källaläge kan du lägga in kod för att visa en sk image map (en bild med klickbara områden). De html-taggar som tillåts för detta ändamål är standard-taggarna enligt W3C (World Wide Web Consortium).

I många program som skapar HTML-kod finns en inbyggd funktion för att rita image maps, men det finns också onlineverktyg. Klistra in den genererade koden i artikelns källa-läge