Innehållstyper

Följande innehållstyper finns, med dess möjliga komponenter inom parentes:

Observera! Flera komponenter har snarlika eller samma namn som dess innehållstyp. Här gäller det att inte blanda ihop vad som är vad.