Länkar i en puff, artikel- eller nyhetstext

Innehåll:

En länk kan leda till rätt många olika saker. Kravet på länktexten är att den tydliggör för besökaren vart länken leder och vilket innehåll målet har!

Skapa en extern länk

 1. Skriv länktexten. Länktexten måste vara formulerad på ett sätt som gör att besökaren förstår vart länken leder. Länktexten måste kunna förstås utanför sitt sammanhang.
 2. Markera länktexten.
 3. Klicka på länkknappen i verktygsfältet;
 4. Länkdialogen öppnas med fliken Länkinformation aktiv
 5. Klistra eller skriv in adressen
 6. Välj eventuellt en länkstil. Här kan du även välja länkstilen call-to-action för att få den svarta pilen. Observera att call-to-action-länkar måste uppmana till handling, t.ex. "ansök".

Länkdialogen
 

Länk till dokument

Undvik att ladda upp dokument. Lägg hellre upp informationen på webbsidan. Men om du ändå behöver ladda upp ett dokument måste du se till att det är tillgängligt. 

När du laddar upp ett pdf-dokument ska du välja länkstilen pdf och uppläsningsspråk. Om du inte gör det kommer Infoglues uppläsningsfunktion inte att kunna läsa dokumentet. 

Dessutom måste du också ange i länktexten att länken leder till en pdf. Till exempel: "Ansökan om studieuppehåll (pdf)". Det räcker alltså inte att välja länkstilen pdf, eftersom detta inte uppfattas av skärmläsare som blinda personer använder (obs, den typen av hjälpmedel är inte samma som Infoglues inbyggda uppläsningsfunktion). Om du inte skriver i länktexten att länken leder till ett pdf-dokument blir länken otillgänglig för blinda besökare. 

Läs mer om dokument och webbtillgänlighet.

Länka internt inom egna webbplatsen eller till en annan Infoglue-webbplats

Alla webbplatser inom Infoglue betraktas som interna. Det innebär att du kan – och bör – länka internt till sidor på dessa webbplatser. Du gör så här:

 1. Utför steg 1-4 i anvisningar för extern länk
 2. Klicka på knappen Välj från InfoGlue...
 3. (Byt webbplats i Välj källa om det gäller en annan webbplats)
 4. Markera sidan i strukturen

Observera! Kopiera aldrig adressen från webbläsarens adressfält när sidan som du ska länka till befinner sig i redigeringsläge eller i granska-läge.

Se detaljerade instruktioner kring hur du länkar internt.

Länka till ankare

Ankare är en sorts "markör" i webbsidans html-kod. Ett ankare är osynligt för sidans besökare men kan användas vid länkningar till en sida för att leda besökaren till en specifik plats på sidan.

Inom en artikel

Använd länktypen "Länk till ankare i texten" när du skapar länken.Tänk på att skriva i länktexten att länken leder till innehåll längre ner på sidan. Detta för att sidan ska vara tillgänglig för blinda personer som använder skärmläsare.

Mellan artiklar

Du kan också göra ankarlänkningar mellan artiklar, på samma sida eller till en artikel på en annan sida.

Gör så här:

 1. Skapa en länk genom att markera blivande länktexten och klicka på länkknappen. Tänk även här på att formulera texten på ett sätt som gör att besökaren förstår vart länken leder.
 2. Klicka på "Välj från Infoglue..." 
 3. Välj sida att länka till (samma sida som du är på om länkningen ska gå till en artikel på samma sida) och klicka sedan på "Visa/dölj innehåll på sidan att länka till".
 4. Markera önskad artikel genom att klicka på den. Avmarkera ett val genom att klicka på samma artikel igen.
 5. Klicka på knappen Använd sida.
 6. Klicka OK. 

Observera: ankarlänkning till en artikel länkar till en artikels huvudrubrik. Det går inte att skapa dessa ankarlänkningar till en underrubrik. Vill du göra en ankarlänk till en valfri plats i en artikel, se nedan.

Skapa ankarlänkar manuellt 

Gör enligt stegen nedan:

 1. Lägg ett ankare dit du vill att länken ska leda. Ankare skapas med hjälp av knappen med en flaggsymbol.
 2. Skapa en intern länk till sidan med ankarplatsen
 3. in i länkfältet och lägg till följande direkt efter den interna länken: #ankarnamn. Alternativt används länktyp "Länk till ankare i texten" om ankarlänken ligger i samma text som länkningen, vid t.ex. innehållsförteckning.

Ankarlänkar som innehållsförteckning

Om du har en lång sida med instruktioner, som t.ex. den här sidan, kan det vara lämpligt att ha en innehållsförteckning bestående av ankarlänkar högst upp på sidan. Du kan skapa en innehållsförteckning om du klickar på kugghjulet i artikelkomponenten och väljer "yes" vid "show table of contents".

E-postlänk

För att länka till en epostadress väljer du först E-post i Länktyp. Du ska alltid använda e-postadressen till mottagaren som länktext. Då förstår besökaren att det är en e-postlänk, Det är viktigt ur tillgänglighetsperspektiv eftersom det alltid ska framgå i länktexten vad som kommer att hända när man klickar.

Till en e-postlänk kan du också förinskriva ämne och ev. meddelandetext.

Länktexter

Se sidan Krav på länktexter, Tillgänglighetsriktlinje 2.4.4: Skriv tydliga länkar samt Bli hittad och läst.

Länk till uppladdad fil

Läs mer om bilder och filer.

Länkade bilder

Om du visar en bild i en artikel, kan du göra en länk av bilden. För bilder som visas med Image-komponenten läggs länken i komponentens fält Link. Observera att det inte går att länka internt via image-komponenten men väl med bilden visad i artikel.

Fliken Mål

Under Mål kan du styra var länken öppnas – i samma fönster eller i ett nytt fönster. Använd bara ”nytt fönster” på sidor med formulär, där användaren riskerar att förlora information om länken öppnas i samma fönster, och på sidor med video-/ljuduppspelning där uppspelningen tappas om länken öppnas i samma fönster.

Klistra in länkar

Kopierade länkar kan leda helt fel. Det är ditt ansvar att kontrollera att länkarna leder till avsett mål – det kan inte Infoglue kontrollera.