Länka internt inom InfoGlue-servern

Innehåll:

Alla webbplatser som finns på InfoGlue-servern betraktas som interna och kan länkas till med internlänkar via knappen Välj från InfoGlue.

Fördelen med intern länkning

 • Länken är dynamisk och hittar alltid sidan även om den senare flyttas i hierarkin, ja t.o.m. om den flyttas till en annan webbplats
 • Du behöver inte räkna ut en intern sidas blivande skarpa adress
 • Om sidan tas bort, fås först en varning om att det finns länkar till den
 • Oavsett var du befinner dig i IG – CMS, EOS, Granska eller skarpt – fungerar länken
 • Sidans egenskaper ger information om vilka eventuella länkar som finns till sidan, och vem som länkat

Intern länkning: steg för steg

 1. Markera länktexten
 2. Klicka länkknappen
 3. Klicka knappen Välj från InfoGlue
 4. Markera sidan (se till att det verkligen blivit en markering; att bara klicka ett ev. +-tecken framför sidan betyder inte att den är markerad), eller – om länken ska gå till en annan InfoGlue-webbplats – rulla fram denna i listan och markera önskad sida där. OBS om du vill internlänka till startsidan måste du klicka den även om den redan är markerad!

Webbplatslista

Länka till fil i samma eller annan webbplats. OBS: den blå knappen till höger om trädstrukturens rullist ska du inte använda!

Kontrollera att målet är publicerat om du internlänkar till annan webbplats!

När du internlänkar till en sida på en annan webbplats som inte är publicerad, måste du kontrollera att den blivit publicerat på sin skarpa adress innan du publicerar din sida! Så ta för vana att alltid:

 • Kontrollera att målsidan är publicerad på sin skarpa adress (inget beta.uu.se...!)

Svårt att hitta rätt webbplats i listan?

Vi använder en namnkonvention på webbar inom IG för att det ska bli tydligt vilka som är publicerade och vilka som fortfarande är under uppbyggnad. Har du svårt att hitta en viss webbplats i listan, eller målsidan inom webbplatsen kontakta sidansvarig för den sida du vill länka internt till.

Observera: internlänkar till webbplatser som du inte har rättighet till i Infoglue fungerar bara i publicerat läge! Testar du en sådan internlänk inuti CMS'et eller i Granska-läget leder den fel (oftast till startsidan på din egen webbplats)

Interna länkar vid kopiera–klistra in

Om du kopierar innehåll från en Infoglueartikel och klistrar in i en annan, måste du vara väldigt vaksam på om originalet innehåller interna länkar då de riskerar att inte fungerar efter inklistring. Läs mer om att klistra in text i artikelformuläret. Följ också dessa tumregler:

 • Gör aldrig en intern länk genom att kopiera adresser från webbläsarens adressfält. Använd alltid knappen Välj från Infoglue.
 • Kopiera heller aldrig text som innehåller interna länkar från annat än en artikels redigera-fönster.

Länka internt till en annan språkversion än sidan där länken finns

Om du vill att besökaren ska komma till en annan språkversion via en intern länk, t ex komma till en engelsk sida från en svensk sida, skapar du den interna länken som vanligt, sedan manipulerar du den enligt nedan:

Intern länk

Markera ovanstående blåa del och ersätt med en etta (för engelska):

Manipulerad intern länk

Om länkningen ska gå från engelsk till svensk, ska du ersätta med en trea.

OBS! Internlänkning till en webbplats startsida visar alltid upp primärspråket. Vill man istället att länken ska leda till sekundärspråkets startsida får man göra en vanlig länk (exempel på länk till engelsk startsida: http://www.statsvet.uu.se/?languageId=1).

Om målsidan endast har en språkversion skapad eller ett språk aktiverat behöver man inte göra något, då visas den version upp som är aktiv oavsett språkparameter.

Planerad förändring: vid intern länkning ska det i framtiden gå att peka ut sidans språkversion.