Sociala medier

Infoglue har tyvärr ingen komponent speciellt utvecklad för sociala medier såsom Twitter och Instagram.

Du kan dock visa upp RSS-flöden från t ex Twitter i Infoglues RSS-komponent, men då designen inte är anpassad efter Twitter blir resultatet kanske inte som förväntat. För att hämta ett Twitterkontos RSS-flöde, sök på Internet efter "RSS Twitter".

Det går också att visa upp sociala medier i en artikel genom att använda sig av en iFrame-tagg där tredjepartsvisning av flödet sker. Exempel på tredjepartswidget för Instagram är till exempel snapwidget. Dock kostar sådana tjänster ofta lite att använda.

Användandet av RSS-flöden och widgets som inte skapats av Uppsala universitet ligger utanför vårt supportområde, och används på eget ansvar.