Skapa och redigera sidor

Innehåll:

Sidor skapas i Struktur med hjälp av kommandot Skapa. En befintlig sida kan redigeras genom att man ändrar dess egenskaper, lägger till eller tar bort komponenter och/eller uppdaterar dess innehåll.

Läs också våra rekommendationer kring sidstruktur.

Så skapar du en sida

 1. Aktivera blivande modersidan
 2. Välj Skapa
 3. Döp sidan i Namn
 4. Tryck på tabbtangenten så fylls övriga egenskaper (metadata) i automatiskt
 5. Kontrollera att de automatiskt ifyllda fälten blev som du tänkt, särskilt sidans del av webbadressen är viktig, annars korrigera!
 6. Om sidan ska finnas i engelsk version, byt till den engelska fliken och fyll i önskad metadata. Observera: här sker ingen automatisk ifyllnad. Säkerställ särskilt att sidans del av webbadressen följer riktlinjerna!
 7. Ange Sidansvariges e-postadress. Lämnas fältet tomt ärvs sidansvarig från sidan ovanför.
 8. Välj sidmall
  • WP1: Välj sidmall utan meny (för undersidor)
  • WP2: Välj Landing page eller Article page
Dialogen ifylld för Skapa sida
Vyn vid skapa ny sida i WP2

Läs om fälten (metadatan) på sidan Sidans egenskaper.

Skapa fler språkversioner av en sida

Ska sidan finnas i flera språk måste det skapas sidversioner för dessa. Du byter språk genom att klicka på respektive språkflik. Om ingen språkversion finns skapad möts du första gången av en Spara-dialog. Fyll i egenskapsfälten för den nya språkversionen och observera att du måste ange en unik Sidans del av webbadressen per språk.

Se även sidan om flerspråkighet, för information om ett innehålls språkversioner.

Redigera en sida

En sidas egenskaper (adress, namn med mera)

Se sidan En sidas egenskaper för information om hur du ändrar en sidas namn i menyer, dess adress, samt andra egenskaper såsom nyckelord och sidansvarig.

Ändra en sidas komponenter

En sida kan innehålla flera komponenter efter varandra. För att lägga till eller ta bort en komponent, eller ändra en komponents egenskaper (såsom vilken/vilka sidor den pekar på, vilket innehåll den visar upp, osv), se sidan om hur du hanterar komponenter. Infoglues tillgängliga komponenter listas på sidan Komponenter.

Lägg till eller ändra en artikel

Läs sidan om att skapa innehåll, eller sidan om att redigera en artikel för att lära dig hur en artikelkomponents innehåll uppdateras.

Sidans utseende

Du kan inte förändra designen. Den är en del av den gemensamma webben. I WP1 har du i princip två sidmallar att välja emellan: två- eller tre-kolumners. I responsiv design (WP2) finns några fler.