Sidans egenskaper

Innehåll:

Via kommandot Egenskaper i Struktur når du redigeringsformuläret för den sida du har markerat. Samma dialog visas också när du skapar en ny sida.

Egenskapsdialogen

Tag för vana att alltid se över fälten i Egenskaps-formuläret innan du publicerar en sida. Eftersom både länknamn och webbadress är publika bör du lägga stor vikt vid dessa. Egenskaper öppnar i det språk som valts i sidans språkväljare. Kontrollera alltid att du är i rätt språk.

Sidans egenskaper, metadata

 1. Sidtitel
  Läs mer om sidtiteln på sidan om sökoptimering!
  • WP1: sidtiteln hämtas först och främst från översta artikelns rubrik. Om det inte finns någon artikel (eller om den saknar rubrik) utgör titelfältets innehåll sidtiteln.
  • WP2: här är det tvärtom, fältet Sidtitel anger sidtiteln. Om fältet är tomt, är det första artikelns huvudrubrik som gäller.
  Sidtiteln får sedan tillägget " - Webbplatsens namn - Uppsala universitet".
 2. Sidans länknamn i menyerna: utgör länknamn i menyer, namnet i strukturträdet och i WP2 sidans länknamn i smulraden.
 3. Sidans del av webbadressen: sista delen av publicerade sidans adress (URL). Bör helst inte ändras efter det att sidan publicerats skarpt. Om den ändras skapar Infoglue en felsida med länk till nya adressen. Läs mer om en sidas adress på sidan om riktlinjer för webbadress.
 4. Beskrivning: Visas av sökmotorer (t ex Google) som sökträffsbeskrivning.
 5. Sidansvariges e-postadress: Ange den sidansvariges e-postadress (måste vara en UU-adress). Innehavarens namn hamnar i sidfoten, länkad till katalogen. Lämnas fältet tomt ärvs sidansvarig från sidan ovanför.
 6. Nyckelord (syns inte i bilden): används av vår interna sök. De ska vara kommaseparerade. Flerordiga behöver inte omslutas av citationstecken.
 7. Relaterade sidor (syns inte i bilden): Gäller endast responsiv design och parallella webbplatser. Bestämmer var språkbyteslänk ska leda.

Tidstyrning

Här kan du ändra publiceringsvillkoren. Läs mer under Publicera.

Språk

Här kan du begränsa antalet språk för en sida, t.ex. göra en speglad sida enspråkig när det inte finns någon översättning. Se inaktivera språk.

Historik

Läs om versionshantering av sidor.

Referenser

Läs om referenser.