Inaktivera språk för en sida

Om du i en speglad webb inte tänker översätta innehållet till alla språk på en viss sida eller en viss del av webbplatsen, kan du inaktivera de språk som inte ska visas. Då döljs språkväljaren för dessa språk och sidan syns inte i navigeringsmenyn på det språket.

Observera: språkinställningen på en sida påverkar alla undersidor där språkinställningen är satt till Ärv. Detta betyder att om alla sidor i en webbplats har Ärv som språkinställning, och du ändrar startsidans språk till enbart svenska, inaktiveras engelska på hela webbplatsen.

Språkinställningar i Egenskaper
Engelskan är inaktiverad på denna sida (och ev undersidor om de har Ärv ikryssat).

Inaktivera språk (endast WPA)

  1. Öppna sidans Egenskaper i kommandoraden
  2. Välj fliken Språk (endast synlig för WPA)
  3. Bocka av Ärv språkinställningar
  4. Markera det/de språk som ska vara aktivt (aktiva) på sidan

Länk till sidan visar alltid upp sidans aktiva språkversion även de gånger det primära språket är avaktiverat.

Exempel på användningsområde

Det är mycket vanligt att forskare enbart vill skriva på engelska. Då ska WPA först inaktivera svenska på sidan. Nu finns bara den engelska versionen av sidan. Forskaren behöver då inte lockas att skriva engelska i den svenska versionen!

Viktigt att tänka på: då sidorna döljs i menyn i den språkversion som inte är aktiv måste man själv se till att besökarna hittar till den sidan/de sidorna via andra sidor. Detta löser man t ex genom att aktivera båda språken på "startsidan" och i den svenska versionen antingen hänvisa till den engelska startsidan (gärna med internlänk) eller bygga upp en fullständig svensk version av sidan med länkar till undersidorna.

Se till att alla egenskaper är korrekt angivna i sidans engelska version.

Tips för användande

Om du avaktiverar ett språk på en viss sida bör du inte aktivera det språket på eventuella undersidor för att undvika bland annat navigeringsproblem.