Skapa kortlänk genom redirect (sidmall i WP2)

Innehåll:

Syftet med Redirect-mallen är att skapa en kortlänk från en sida som, utan övergång, leder till målsidan.

Redirect-mallen är tillgänglig i WP2 för WPA. För att skapa en redirect-sida i WP1, kontakta supporten.

Skapa en kortlänk/redirect

Du skapar en sida med sidmallen Redirect så att adressen kan bli så kort som möjligt (ex: www.dindomän.uu.se/studieplaner

 1. Välj skapa ny sida (lämpligen direkt under Start för att uppnå så kort adress som möjligt) 
 2. Ange önskad adressdel i Sidans del av webbadressen
 3. Fyll i övriga egenskaper för sidan. Lägg gärna till redirect i sidans namn i menyerna så att det är tydligt även för andra inloggade att det handlar om en redirect.
  Egensperna för redirect-sidan
  Länken kommer att vara http://www.dindomän.uu.se/studieplaner.
  Den ska nu pekas om till riktiga sidan:
   
 4. Välj sidmall Redirectsida som ska koppla om till målsidan
  Ikon Redirect sida
 5. Sidan skapas med en redirect-komponent i sig samt ett vitt innehåll
 6. Öppna redirecten-komponentens egenskaper genom att högerklicka i den vita ytan och välj Egenskaper
 7. Peka ut målsidan (sidan som kortadressen ska länka till) i fältet Site Node. Fältet url ska bra användas om du inte kan internlänka!
  Redirect egenskapsdialogrutan
 8. Högerklicka på redirectsidan i strukturträdet och välj Dölj eftersom sidan inte ska synas i menyn. (Glöm inte att göra detta i webbplatsens alla språk!)
 9. Publicera

Redirects vid flytt från WP1- till WP2-webbplats

När du ska ersätta din WP1-webbplats med en WP2-dito behöver strukturen ofta stuvas om, vilket gör att sidorna i webbplatsen får en annan adress. Vill du att dina besökare en tid efter lansering av den nya webbplatsen ska kunna nå en del nyckelsidor på deras gamla adresser ska du inte använda dig av redirect-sidmallen. Skicka istället en lista på önskade redirects (enklast ett excel-kalkylblad med en kolumn för från-sida och en för till-sida) till supporten, så lägger vi in dem i systemet som redirects som gäller under en begränsad tid.