Sidmallar i InfoGlue

Innehåll:

När du skapar en ny sida väljer du alltid en sidmall.

Sidmallar WP1

I och med att den responsiva designen (WP2) gjort sitt intåg, är det klokt att alltid välja 2 Columns (eller 3 Columns men aldrig använda kolumn tre!) i WP1. På det sättet har du förberett för övergången till responsiv design.

Om du önskar byta redan vald sidmall: se nedan.

Sidmallar

Några sidmallar att välja på i Infoglue 3
Sidmallarna i Web package 1 (WP1)

»with Menu« betyder enbart att menykomponenten ingår i sidmallen.

Väljer du mall utan meny, så finns platsen för menyn, men komponenten följer inte med mallen. Men menyn visas på grund av arvet i IG om modersidan har en menykomponent i menu-sloten!

Regelmässigt väljer du sidmall med meny för huvudsidor och utan meny(-komponent) för undersidor.

Mallarnas kolumnbredder

Se Bild/Kolumnbredder.

Byta vald sidmall

Din nya webbplats levereras med några färdiga sidor. Dessa har tilldelats olika sidmallar bara för att du lättare ska kunna avgöra vilken som passar bäst. Om du vill byta sidmall, gör som nedan.

Byt från tre- till tvåkolumners eller vice versa

Du kan själv byta sidmall på valfri sida. Gör så här:

 1. Gå till sidan där bytet ska ske
 2. Högerklicka på neutral plats och välj Sidstruktur i menyn. Då öppnas sidstruktur-fönstret:Visar listan med sidans olika komponenter.
  Byt sidmall genom att byta layot-komponenten.
 3. Högerklicka raden Layout - 3 Columns och välj Byt komponent (som i bilden ovan)
 4. Välj nu Layout - 2 Columns
  Komponentlistan med layoutkomponenten för 2 kolumner
 5. Spara och avsluta.

Förslag vid val av sidmallar

 • Välj tvåkolumners i avvaktan på övergången till responsiv design. Du kan även använda trekolumners, men lämna då kolumn tre tom.
 • För ny huvudsida med blivande undersidor, välj sidmall »with Menu«
 • För undersidor välj utan meny. Menyn exponeras ändå på grund av arvet.
 • För breda bilder, breda tabeller eller breda listor från Diva eller Akka, använd tvåkolumners. Textbredden är densammal som för trekolumners, men bild, tabell och listor från t.ex. Diva nyttjar hela bredden.

Sidmallar WP2

I den responsiva designen finns egentligen bara två huvudmallar att tillgå: Article page och Landing page. De kan sedan ställas in för olika typer av sidor. Det finns också möjlighet att skapa en så kallad redirectsida.

I mallarna finns enbart två kolumner. I kolumn ett får bara den lokala menyn finnas. Kolumn två där all information finns, är bredare än motsvarande i WP1. Dock är typstorleken betydligt större i WP2. Det följer inte med någon menykomponent i mallarna. Den finns på startsidan och ärvs till undersidorna.

Sidmallar i WP2
Sidmallar för WP2.