Innehåll på flera språk

Innehåll:

Infoglue är tänkt för flerspråkighet. Du kan ge samma artikel flera språkversioner. Du behöver alltså inte skapa separata artiklar för varje språk.

Läs också om sidors språkstruktur.

Skriv text i ett annat språk

Ponera att webbplatsens primärspråk är svenska och att du vill lägga till en engelsk text till. Gör så här:

  1. I Struktur: Byt till engelska i språkväljaren. Öppna artikeln via Edit (eller öppna artikeln först och byt sedan språk i övre högra hörnet i artikelformuläret. Så måste du göra om du är i Innehåll).
  2. Skriv texten på engelska. Du kan kopiera den svenska versionen (i Redigera-läget) och klistra in i den engelska och sedan översätta bit för bit. Då får du också med dig formatering, bilder, länkar m.m.

En artikels språkversion

Om du skriver engelska i den svenska språkversionen eller vice versa, kommer det att uppstå diverse fel. Bland annat blir uppläsningen korrupt.

Exempel: Om svenska sidor innehåller engelska texter i en speglad webb där svenska är primärspråket, ska du flytta över den engelska texten från artikelns svenska del till den engelska. Du kan endera använda kommandot Byt språk... (se nedan), eller klippa och klistra mellan versionerna.

Kommandot Byt språk på versionen

Kommandot Byt språk på versionenVi utgår återigen i exemplet att engelska felaktigt skrivits i den svenska versionen av artikeln.

  1. Gå till Innehåll och markera artikeln
  2. Välj Byt språk på versionen under Byt innehållstyp
  3. Välj English och spara

Den engelska texten återfinns nu i den engelska versionen av artikeln. Vad som hänt i den svenska beror på. Endera är samma engelska text kvar i den svenska och du får ändra. Eller så blir det tomt och du får använda länken Redigera för att fylla i text.

Skribenter ser aldrig det här kommandot, även om de är inloggade i CMS-et. De får vända sig till sin WPA eller använda nedanstående metod.

Klipp och klistra mellan versionerna

Som alternativ kan du i stället klippa ut den engelska texten – i Redigera-läget! – och klistra in den i den engelska versionen och sedan uppdatera den svenska.

Språkspegling

Om det saknas innehåll i artikelns sekundärspråk visas primärspråket även om besökaren valt annat språk i språkväxlaren. Ska inte sidan översättas alls bör man inaktivera språk i sidan, men om delar av sidan ska översättas kan man istället dölja komponenter i ett visst språk (se längre ned på denna sida).

Dölj komponent i ett språk

Det förekommer att man har mindre information på ett visst språk. I så fall finns det även möjlighet att dölja komponenter för ett visst språk i WP2. Komponter som kan döljas för enskilda språkversioner är:

  • Artikel
  • Puff container
  • Image video slider

Man döljer en komponent genom att under egenskaper ändra 'hide in this language' till 'Yes'.