Versionshantering av sidor och innehåll

Innehåll:

Med versionshantering menas att kunna hitta en tidigare version av en sidan eller ett innehåll. En förutsättning för att kunna ta tillbaka en tidigare version av en sida eller en artikel är att de har publicerats minst en gång.

Versionshantering av sidor

Du hittar sidans historik som en flik under Egenskaper.

Sidans historik under Egenskaper

Ta tillbaka tidigare version av sida

Nedanstående steg för att återta en sidversion fungerar för närvarande inte. Kontakta supporten om du vill återskapa en äldre version av en sida så hjälper vi er!

 1. Avgör vilken version du vill ta tillbaka med hjälp av Granska-knappen nederst (syns inte på bilden)
 2. Markera den versionen
 3. Välj knappen Återaktivera (syns inte på bilden)
 4. Du ser nu en alert som undrar om du verligen vill återskapa sida. Klicka OK.
 5. Egenskapsdialogen stängs

Nu ska du se den återskapade sidan.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är sidan som är skadad eller innehållet på sidan. Om en sida har kraschat så kan det mycket väl vara fel på innehållet och då hjälper det inte att återskapa sidan!

Observera: Om en trasig sida med satta rättigheter – gäller nästa alltid enbart Start – ska återskapas, kontakta alltid Supporten.

Versionshantering av innehåll

Under fliken Historik i artikelformuläret finns artikelns versionshistoria. En ny version skapas vid varje publicering.

Återställ tidigare artikelversion till arbetskopia

 1. Öppna artikeln via Redigera i struktur eller klicka på artikeln i Innehåll
 2. Välj fliken Historik
  Versionshistoriken för en artikel
 3. Klicka på versions-id't för den version som du vill återställa (visningen sker i html-läge)
 4. Kontrollera att den har det korrekta innehållet
 5. Klicka på knappen Återaktivera
 6. Spara.
 7. Om du gått in i ett innehålls historik via Struktur, klicka på Avbryt i innehållets dialogruta i Struktur. Klickar du Spara här tas föregående version tillbaka

Nu är artikelinnehållet återställt till den gamla publicerade versionen, men som arbetskopia. Den felaktiga arbetskopian tas dock inte bort.

Alternativt sätt att återställa publicerad artikel till arbetskopia

Om du i stället för fliken Historik, väljer fliken Namn och tidstyrning, ser du din artikel längst ned i de språkversioner som finns. Om du klickar krysset till vänster, tas den senaste arbetskopian bort och den publicerade versionen blir arbetskopia.

Olika versioner av artikel i Namn och tidstyrning

Avpublicera

Om ditt problem är att du råkat publicera en förändrad artikel tidigare än du egentligen avsett, ska du avpublicera den.