(Institutionens namn minus ”Institutionen för”)

Våra forskningsområden: Forskningsområde X, Forskningsområde Y, Forskningsområde Z, Forskningsområde Å.

Gör så här – målgrupper och innehåll på start

Den här webbplatsen är tänkt som en mall eller grundstomme för Uppsala universitets institutioners webbplatser.

Institutionens webbplats är främst till för externa målgrupper såsom forskarkollegor vid andra institutioner eller andra lärosäten och samarbetsparter. Gör det lätt att hitta information om era forskningsområden och forskningsprojekt. Vi föreslår att du använder puff image wide här på startsidan för att länka direkt ner till undersidorna som ligger på nivån under Forskning.

Information till studenter ska i första hand läggas på institutionens sida under studentingången uu.se/student. Undvik alltid att dubblera information som är allmän för hela universitetet.

Vi föreslår att man skriver institutionens ämnesord i rubriken i puff image wide, till exempel ”Fysik och astronomi” eller ”Nationalekonomi”. Detta eftersom institutionens namn redan finns utskrivet i sin helhet i både sidhuvudet och sidans metadata (title).

Använd gärna fältet ”Link” i puff image wide för att göra tillfälliga länkar, till exempel för att lyfta särskilt viktiga seminarier eller andra evenemang.

Några saker att undvika

Information som riktar sig till institutionens medarbetare ska aldrig publiceras på den externa webbplatsen utan läggs istället i Medarbetarportalen. Institutionens egen enhetsyta är särskilt utformad för att stödja den interna kommunikationen med bland annat ett nyhetsflöde som når alla medarbetare. Kontakta mpredaktionen@uadm.uu.se om du har frågor som rör detta.

Institutionens startsida ska inte fokusera på att rekrytera presumtiva studenter. Den målgruppen hittar istället till uu.se centralt där de tas omhand. Detta hindrar dock inte att institutionens utbud av utbildningar presenteras i korthet på sidan Utbildning.

Gör så här med puff containern

I trippelpuffen, Puff container, kan du välja mellan fem olika typer av innehåll. Du kan ändra ordningen på puffarna, men vi rekommenderar att du har eventuell bildpuff längst till höger.

Mediabevakning/institutionens nyheter:

Du kan välja mellan att ha ett RSS-flöde med institutionen i media eller ett nyhetsflöde med institutionens egna nyheter. Vi rekommenderar varianten med RSS-flöde i första hand. Om din institution behöver ha ett flöde med egna nyheter är det bra att tänka på att det inte ska dubblera information från andra kanaler, till exempel kalendariet. 

Publikationer:

Du kan filtrera publikationer i komponenten Diva-reader på ett flertal olika sätt. Till exempel kan du filtrera på specifika tidskrifter eller manuellt lägga in enskilda publikationer som ni vill visa upp, exempelvis ”topp fem publikationer”.   

Kalendarium:

Om insitutionen har ett eget kalendarium, kan du flöda in det här. 

Kommande disputationer:

Använd komponenten Puff Diva Reader för att visa upp kommande dispuationer på institutionens startsida.

Bildpuff:

Här kan du lyfta innehåll som ligger längre ned i webbens struktur. Det kan vara bra att välja ett innehåll som du inte behöver uppdatera så ofta. Till exempel kan man länka till sidan med alla institutionens medarbetare.

Kontakta webbredaktionen

Har du frågor eller synpunkter kring demowebben? Vi vill höra hur du tänker och hur det ser ut på din institution. Mejla webbredaktionen@uadm.uu.se.

Gör så här med sidfoten

Sidfoten är obligatorisk och måste finnas på alla universitetets webbplatser. Dels är det viktigt att vi är konsekventa i utformningen av universitetets webbplatser, och dels är sidfoten viktig för att den innehåller juridisk information såsom dataskyddspolicy med mera.

Sidfoten ska alltid bestå av följande tre delar:

 1. Kontakt
  De viktigaste kontaktuppgifterna kan skrivas ut här, med länk till ytterligare kontaktuppgifter.
 2. Hitta hit
  Besöksadress och/eller kartlänk för att hjälpa besökare hitta dit.
 3. Genvägar
  (Se förslag på innehåll här nedanför.)
   

Om man inte har något eget material att lägga i sidfotens tre delar kan man använda sig av sidfoten som ligger centralt på www.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-02-10