FAQ - vanliga frågor

Frågorna grupperas ämnesvis

Det nya webbplattformen

Läs om projektet "Ny webbplattform" på Medarbetarportalen.

Språk

Svenska är huvudspråk vid Uppsala universitet. Webbsidor på svenska bör dock alltid översättas till engelska, eftersom universitetet har omfattande internationell verksamhet. Webbsidor på enbart engelska bör däremot undvikas. Bakgrunden till kravet på svenska är att Uppsala universitet är en svensk statlig myndighet som lyder under Språklagen. Uppsala universitet har även en språkpolicy som utgår från Språklagens krav på att svenska är huvudspråk.
Om du har frågor kring innehåll på olika språk kan du kontakta webbredaktionen@uadm.uu.se

Kalender

Varför visas inte det nya kalendereventet i kalenderpuffen?
  1. Titta i inställningarna för kalendern om den visar event av den typen ditt nya event har
  2. Om du är på en engelsk sida visas eventet bara om det även är skrivet i en engelsk version.
  3. En kalendarieredaktör måste godkänna och publicera ditt evenemang innan det blir synligt.

 

Bilder

Bilden ligger fel i puffen, kan man justera det?
Bildplaceringen påverkas av bildstorleken och vertyg webbsidan visas (mobil/surfplatta/dator) Varje puff har en bildstolek som ska användas Läs på exempelwebben om puffar och artikelstilar. Där finns tips och rekommendationer om bildstorlekar.

Jag har bytt bild i en bildpuff men den gamla bilden syns fortfarande. Vad gör jag nu?
Du behöver skapa en helt ny bildpuff med den nya bilden. Läs mer om de olika kompoenter för bildhanetering

Publicering

Varför syns mina ändringar inte på den publicerade sidan?
  1. Gör en extra check att publicering skett. Ge akt på färgmarkeringen, blå=publicerat, gul=arbetsversion. Även om puffen är publicerad kan även sidan behöva publiceras i vissa lägen.
  2. Ibland kan man behöva göra en tvingad uppdatering även om det ser ut att vara publicerat. Alternativet för tvinga finns under Publicera i den svarta kommandoraden.
  3. Din webbläsare har cachad sidan. Prova töm cach/historik i webbläsaren eller kolla på webbsidan i

 

Behörighet

Jag kommer inte in i min webbplats i CMS, varför?
  1. Ett fenomen som kan uppstå är att sidan blinkar eller blir helt vit. Checka att 'Vald webbplats' under Mina inställningar pekar rätt. Ibland kan inställningen du haft försvinna. I sådant fall peka ut den webbplats du jobbar med igen. Läs om Inställningar.
  2. Din behörighetsroll kan ha försvunnit efter ändrade anställningsändringar i systemet AKKA. Be oss checka det. WPA kan behöva beställa önskad behörighet.

Senast uppdaterad: 2021-02-02