Kalendariehantering

Innehåll:

Kalendariet är en separat applikation med egen inloggning via kalendarium.uu.se/admin.

Den kan också nås via Infoglue, i horisontella menyn högst upp.

Dessa sidor beskriver hur man hanterar evenemang i kalendariesystemet. Vill du veta hur man visar upp ett kalendarium på en webbplats, gå till sidan för Infoglues kalendariekomponenter.

Behörighet

För att kunna använda kalendariesystemet krävs annan behörighet än den vanliga IG-behörigheten. Med behörighet för kalendariet kan man skapa, redigera, publicera och ta bort evenemang i kalendarieadmin.

Vem som helst kan dock föreslå ett evenemang i ett kalendarium. Då hamnar evenemanget under Pågående arbetsdokument varifrån kalendarieägaren/-ägarna kan ta det vidare mot publicering.

WPA för en webbplats kan beställa behörighet för tillhörande kalendarium genom att skicka mejl till infoglue-support@uadm.uu.se

Beställa kalendarium

För att beställa ett nytt kalendarium fyller du i blanketten på denna sida.

Arbetsflöde vid skapande av evenemang

Se separat sida om arbetsflöde för att skapa och publicera ett evenemang.

Menyn i kalendariesystemet

När man har loggat in kan man välja mellan att skapa ett nytt evenemang eller hantera evenemang som redan finns inlagda i systemet.

I menyn finns följande alternativ:

Du kan i systemet också skapa engelsk version av ett evenemang, knyta ett anmälningsformulär till ett evenemang samt kopiera och länka in befintliga evenemang.

Nytt evenemang

Se beskrivning på denna sida.

Inlänkade evenemang

Under Inlänkade evenemang listas de evenemang du har länkat in från kalendrar som du INTE har bland Mina kalendrar.

Aktuellt publicerade

Här listas publicerade evenemang i dina kalendrar, framåt i tiden. Här  kan du alltså hitta dem och gå in för att redigera om något behöver ändras.

För godkännande

Här listas evenemang i dina kalendrar för godkännande, om du har publiceringsrätt för kalendariet. Du får även gå in här för att färdigpublicera dina egna evenemang, som du först har skickat för godkännande.

Pågående arbetsdokument

Här listas evenemang som du (eller någon annan) har sparat, men som ännu inte är skickade för godkännande.

Prenumerationer

Du kan prenumerera på kalendrar du ofta vill länka in evenemang från. Då får du ett epostmeddelande varje gång något publiceras.

Sök

Här kan du söka bland alla evenemang, både kommande och sådana som redan har varit.

Engelskt gränssnitt

Om du har Infoglue CMS inställt på engelskt gränssnitt och klickar på Calendars i horisontella menyn visas kalendariesystemet på engelska. Surfar du in på kalendariesystemet via URL når du den engelska versionen genom att lägga till ?languageId=1 sist i URLen: http://www.kalendarium.uu.se/admin?languageId=1.